Çatışmayı Önleme Tüzüğü

Denizcilik alanında kullanılan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü olarak da bilinen COLREG, IMO tarafından 1972 yılında kabul edilip, 1977 yılında yürürlüğe girmiştir. COLREG amacı, denizdeki gemilerin emniyetli olarak seyir yapmaları için belirlenmiş olan kurallar bütünüdür denilebilir. Gelin beraberce bu kuralları daha yakından tanıyalım.

Çatışmayı Önleme Tüzüğü COLREG Nedir?

Sizlerin de kolaylıkla anlayabileceği gibi COLREG, belirli kelimelerin baş harflerinin kısaltılmasından meydana gelmiştir. Açılımı ” Convention on the international regulations for preventing collusion at sea” dir. Kısaca COLlision REGulations, da denilebilir.

Toplamda 5 ana bölüm ve 4 ara bölümden oluşan COLREG, 3 adet kural ihtiva etmektedir.

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü COLREG Bölümleri

IMO üyesi tüm devletler tarafından kabul edilmiş olan çatışmayı önleme tüzüğü çerçevesinde IMO tarafından belirlenmiş olan trafik ayrımları, emniyetli hızın belirlenmesi ve gemilerin çatışmasının önlenmesi için belirlenmiş olan kurallar bütünüdür.

COLREG sadece çatışmayı önleme amacı ile kuralları içermemekte, ayrıca emniyetli seyir yapılabilmesi için gerekli olan seyir yardımcıları ile ilgili bilgileri de bulundurmaktadır.

Çatışmayı Önleme Tüzüğü Bölümleri

COLREG bölümleri ve İçerikleri aşağıda ana başlıklar halinde listelenmiştir.

Bölüm A – Genel

Kural 1- Uygulama
Kural 2 – Sorumluluk
Kural 3 – Genel Tanımlamalar

Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

Kısım 1 – Her Türlü Görüş Koşullarında Teknelerin Yönetimi

Kural 4 – Uygulama
Kural 5 – Gözcülük
Kural 6 – Emniyetli Hız
Kural 7 – Çatışma Tehlikesi
Kural 8 – Çatışmadan Kaçınma Hareketi
Kural 9 – Dar Kanallar
Kural 10 – Trafik Ayrım Düzenleri

Kısım 2 – Birbirini Gören Teknelerin Davranışları

Kural 11 – Uygulama
Kural 12 – Yelkenli Tekneler
Kural 13 – Yetişme
Kural 14 – Pruva Pruvaya Geliş Durumu
Kural 15 – Aykırı Geçiş
Kural 16 – Yol Veren Teknenin Davranışı
Kural 17 – Yol Verilen Teknenin Davranışı
Kural 18 – Tekneler Arasındaki Sorumluluklar

Kısım 3 – Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

Kural 19 – Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

Bölüm C : Fenerler ve İşaretler

Kural 20 – Uygulama
Kural 21 – Tanımlamalar
Kural 22 – Fenerlerin Görünüşü
Kural 23 – Seyir Halinde ve Kuvvetle Yürütülen Tekneler
Kural 24 – Çekerek ve İterek Yedekleme
Kural 25 – Seyir Halinde Yelkenli ve Kürekli Tekneler
Kural 26 – Balıkçı Tekneleri
Kural 27 – Kumanda Altında Bulunmayan veya Manevra Yeteneği Kısıtlı Tekneler
Kural 28 – Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Olan Tekneler
Kural 29 – Kılavuz Tekneleri
Kural 30 – Demirli ve Karaya Oturmuş Tekneler
Kural 31 – Deniz Uçakları

Bölüm D : Ses ve Işık İşaretleri

Kural 32 – Tanımlamalar
Kural 33 – Ses İşaretleri İçin Aletler
Kural 34 – Manevra ve Uyarma İşaretleri
Kural 35 – Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri
Kural 36 – Dikkat Çekme İşaretleri
Kural 37 – Tehlike İşaretleri

Bölüm E : İstisnalar

Kural 38 – İstisnalar

EK – 1 : Fenerlerin ve Şekillerin Yerleştirilmeleri ve Teknik Ayrıntıları
EK – 2 : Birbirlerine Yakın Bir Halde Balıkçılık Yapan Balıkçı Tekneleri İçin Ek İşaretler
EK – 3 : Sesle İşaret Veren Aletlerin Teknik Ayrıntıları
EK – 4 : Tehlike İşaretleri

Çatışmayı Önleme Tüzüğü COLREG İndir

Yukarıda ana bölümleri ve kuralları hakkında bilgilerini verdiğimiz COLREG Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kitapçığı ile ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca hazırlanmış, çok faydalı bir doküman bulunuyor. COLREG indirmek için Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Yorum yapın