Denizcilerin İşsizlik Maaşı

Kara şartlarında sigorta ödemesi düzenli olan bir çalışanın, işveren tarafından tek taraflı olarak işine son verilirse, mağdur olmamak için devlet güvencesi altında olan bir primi var. Aynı durum denizcilerin işsizlik maaşı konusunda da geçerli. Özellikle kontrat usulü çalışan denizcilerin bekleme sürelerinde maddi olarak sıkıntı çekilmemesi adına çok büyük bir önemi olan işsizlik ödeneği ile ilgili daha geniş bilgiyi sizlerle paylaşalım.

Denizcilerin İşsizlik Maaşı Hakkı

Yukarıdada bahsettiğimiz gibi, Türk bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarının, aşağıda belirtilen özellikleri taşımaları halinde ve belli şartlarla işsiz kalmaları durumunda, her ay maaşlarından kesinti yapılarak bir fona aktarılan işsizlik maaşı alma hakkı bulunmaktadır.

Denizcilerin İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Gemi adamlarının işsizlik maaşı almaları için en önemli kıstasın Türk bayraklı gemilerde sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekliliğinden ilk sırada bahsetmek gereklidir ve diğer gereklilikleri de maddeler halinde listeleyelim.

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Denizcilerin İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaş ödemeleri herkes için aynı olmamaktadır. Sonuçta fona, herkesin katkısı maaşı oranında farklılık göstermektedir. Bu nedenledir ki sadece denizciler için değil, tüm işsizlik ödeneği almak isteyenler için alacakları maaşlar farklılık göstermekle beraber 2019 yılı işsizlik maaşları en düşük 1015TL, en yüksek 2030TL olarak belirlenmiştir.

Sizin adınıza işsizlik fonuna maaşlarınızdan yapılan kesinti tutarında bir birikim yapılıyor ve bu parayı da alırken yine son maaşınız hesaplanarak bir tutar belirleniyor.

Ne kadar işsizlik maaşı alırım diye bir soruyu merak ediyorsanız, kaba bir hesap ile son dört aylık maaşınızın brüt ücreti üzerinden %40’ı, size tahmini olarak ödenecek olan işsizlik maaşıdır.

Denizcilerin İşsizlik Maaşı Alma Durumları

İşsizlik ödeneği tüm çalışanlar için aynı olmasına rağmen, denizcilerin yaptıkları iş gereği uygulamalarda küçük farklılıklar olabilmektedir. Bu durumda gemi adamlarının işsizlik maaşı alma şartlarını daha iyi bilmeleri gerekmektedir. Buna göre;

  • Gemi adamı maaşlarının şirket tarafından kanun hükümleri veya hizmet akdi gereğince çalışanlara ödenmemesi,
  • İşveren veya işveren vekilinin, gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,
  • İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi durumunda

gemi adamı işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

Daha önce ben de birkaç kere işsizlik maaşı aldım. O nedenle sizlerin aklına takılan bir konu olursa, bilgi vermek adına sizlere yardımcı olabilirim.

Yorum yapın