Denize Elverişlilik Belgesi

Bir gemi işletmecisi için Denize Elverişlilik Belgesi gemileri ile ticaret yapabilmesi adına çok önemli bir belgedir. Bu belge sayesinde denizde emniyetli şekilde seyir yapabileceğini belgeleyebilmektedirler. Nasıl ki karayolunda araçlarımızın belirli sürelerde muayeneleri yaptırıp yollarda belirli standartlarda olmasını sağlıyorsak bu da aynıdır. Gemiler de belirli sürelerde belirli kontrollerden geçerek denize elverişlilik belgesi alırlar ve bu şekilde seyir yapabilirler. Bu konuya yeni girmiş veya merak eden okurlarımız için bu yazımızda sizlere Denize Elverişlilik Belgesi Nedir? , Denize Elverişlilik Belgesi Nereden Alınır? Nasıl Alınır ve Denize Elverişlilik Belgesi Harç Ücretleri konusunda kısa bir bilgilendirme yapılacaktır.

Denize Elverişlilik Belgesi Nedir?

Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) ; Gemiler, tahsis amacına, cinsine ve sefer bölgelerine göre; tekne, makine, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme durumu, seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme donanımları ile diğer seyir emniyeti konuları bakımından İdare tarafından, 17 Kasım 2009 tarihinde 27409 sayılı bu Yönetmelik hükümlerine göre belirli aralıklarla denetlenir. Denetlemeden başarı ile geçen gemiler denize elverişlilik belgesi alırlar ve seyir yapabilirler.

Denize Elverişlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Liman Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Sörveyleri tarafından Yapılan denetleme sonucunda yukarıda bahsettiğimiz Yönetmelik hükümlerine uygunluğu anlaşılan gemiye süreli bir “Denize Elverişlilik Belgesi” ve su araçlarına “Su Aracı Uygunluk Belgesi” verilir.

Uluslararası sefer yapan gemilerin Uluslararası Sözleşmeler gereğince belgelendirilmiş olmaları durumunda, söz konusu gemiler için düzenlenecek olan denize elverişlilik belgesi,  mevcut yasal sertifikalarının yıl dönüm tarihleri ile harmonize edilerek SOLAS kapsamında düzenlenen emniyet sertifikalarının geçerlilik tarihine kadar düzenlenir. Denize Elverişlilik Belgesi formu Ek-1 de belirlenmiştir. Tam boyu 24 metre ve üzerindeki su araçlarına formu Ek-2 de belirlenmiş olan “Su Aracı Uygunluk Belgesi” verilir. (Ek-1 ve Ek-2, ilgili yönetmelik ile temin edilebilir)

Tam boyu 24 metrenin altındaki su araçlarına ise donatanın talebi üzerine “Su Aracı Uygunluk Belgesi” verilir.  Denize Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uygunluk Belgesi talep üzerine yapılacak başlangıç sörveyi ile bu sörveye esas olan kara sörvey tarihinden itibaren aksi belgede belirtilmedikçe beş yıl süreli olarak düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi içinde niteliklerini kaybetmiş olduklarından şüphe edilen gemi ve su araçları aynı süre içinde tekrar denetlenebilir. Denize Elverişlilik Belgesinin gemide bulundurulması zorunludur.

Denize Elverişlilik Belgesi Geçerlilik Süresi

Bu konuda akıllara takılan bir diğer konu ise, bu belgenin geçerlilik süresi olmaktadır. Denize Elverişlilik Belgesi Geçerlilik Süresi ile ilgili yönetmelikte “Yolcu gemisi hariç  diğer gemilerde yıllık sörveylere yönelik olarak deniz sörveyi her yıl, sualtı sörveyi ise 2 yılda bir yapılabilir. Bu gemilerde iki kara sörveyi aralığı 36 ayı geçemez.” ibaresi yer almaktadır.

Elbette idare uygun gördüğü veya lüzum gördüğü zaman bu süreler dolmaksızın da gemide gerekli teftişleri yapabilmektedir.

Denize Elverişlilik Belgesi Harç Ücreti

Harç ücretleri her sene farklı tarifelere göre belirlenmektedir. Ayrıca deniz vasıtasının tonaj ve büyüklüğüne göre de fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Aşağıda 2024 yılına ait harç ücretleri ile ilgili tablo bulunmaktadır. Tabloda verilen bilgiler ışığında belirli tonajdaki gemilere ait olan belge harç ücret miktarlarını sizler de hesaplayabilirsiniz.

2024 yılı Denize Elverişlilik Belgesi Harç Ücreti
2024 Yılı Denize Elverişlilik Belgesi Harç Ücreti

Yorum yapın