Egzost Gazı Temizleme Sistemi (EGC)

Gemilerden kaynaklanan kirliliklerin azaltılması kapsamında son zamanlarda denizcilik sektöründe yeni gelişmeler meydana gelmektedir. Bu kapsamda EGC sistemleri son zamanlarda hazırlıkları yapılan önlemlerden bir tanesidir. Bu yazımızda sizlere Exhaust Gas Cleaning System , Egzost Gazı Temizleme Sistemi yani EGC nedir?EGC Çalışma Prensibi gibi konularda bilgilendirmelerde bulunacağım.

Egzost Gazı Temizleme Sisteminin Önemi Nedir?

Bildiğiniz üzere, gemilerin bacalarından kaynaklanan kirliliğin temel nedeni sülfür odaklı kirliliklerdir. HFO tipi ağır yakıtların kimyasal yanması sonucunda belirli şartlar altında egzost gazı ile beraber Sülfür oksit atıkları da meydana gelmektedir. Egzost gazı temizleme sistemleri , tıpkı bir scrubber gibi çalışarak, egzost gazı içerisindeki sülfür oranının düşürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Egzost Gazı Temizleme Sistemi Bileşenleri Nelerdir?

EGC Sistemi bileşenleri 3 ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

1-Egzost gazı üreten bir geminin ana makine veya kazan egzost çıkışındaki su ile karıştırma ünitesi. Burada da sistem kendi içerisinde tatlı su ile yıkama veya deniz suyu ile yıkama diye farklı seçeneklere sahip.

2-Ayrıştırma işlemi sonunda yıkama yapılan suyun tekrar işleneceği ve yıkama ile beraber egzost gazı içerisinden kirletici parçacıkları ayrıştıran özel bir işlem ekipmanı. Buna Treatment Unit adı da verilmektedir.

3-Atık elleçleme üniteleri. Bu ünite de en son, kirli maddelerin özel olarak elleçlendiği kısımdır. Emisyon kuralları gereği, emisyonun azaltılması için kullanılan bu egzost gazı temizleme sisteminden çıkan atık sludge, hiçbir şekilde gemide incineratörler aracılığı ile yakılıp yok edilemez. Bu nedenle özenle ve dikkatlice depolanıp, sludge toplayan yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlarca, evrak karşılığında teslim alınır.

Egzost Gazı Temizleme Sistemi

Egzost Gazı Temizleme Sistemi Çeşitleri Nelerdir?

Egzost gazı temizleme sistemi, kullanılan su ve sistemde suyun takip ettiği yol bakımından açık tip ve kapalı tip olmak üzere 2 ana bölümde incelenebilir.

Eğer sistem için kullanılan su denizden sağlanır, yıkaması yapıldıktan sonra deniz ortamının doğal temizleyici etkisi için tekrar denize bırakılırsa, bu sistemler açık tip egzost gazı temizleme sistemi olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak açık denizsuyu sistemleri scrubber temizleme suyu olarak 45m3/MWh’lık bir tüketime sahiptirler.

Açık Tip Egzost Gazı Temizleme Sistemi

Eğer Egzost Gazı Temizleme Sisteminde kullanılan su , egzost gazı içerisindeki partikülleri nötralize etmek için bir miktar alkaline şekilde yani kostik soda ile karıştırılıp sisteme veriliyorsa, bu sistemlere kapalı tip egzost gazı yıkama sistemi adı verilir. Bu sistemde kullanılan su tatlı sudur ve sistemde sürekli olarak sirkülasyon halindedir. Egzost gazı içerisindeki partiküllerin su ile tutulup ayrışması esnasında az miktar da olsa sistem suyunda eksilme yaşanabilir. Bu da sistem suyunu tamamlayarak çözülebilecek bir sorundur.

Kapalı Tip Egzost Gazı Temizleme Sistemi

Egzost gazı temizleme sistemleri içerisinde bir de hibrit-karma tip egzost gazı temizleme sistemleri bulunmaktadır. Bunlar da hem kapalı, hem açık tip ile çalışırlarken yine kendi aralarında da deniz suyu veya tatlı su kullananan sistemler olarak da farklı çeşitlere sahip olmaktadırlar.

Yorum yapın