Elektrik Zabiti kadrosu gemideki hassas ve tek olan pozisyonlardan birisidir. Özellikle günümüzde teknolojik gelişmelerin paralelinde elektronik ve elektrikli sistemlerin gemilerde daha fazla kullanılması ile bu kadronun da önemi iyiden iyiye artmıştır.

Yazımızın sonunda bu kadronun gemide ne gibi işler yaptığı, çalışma şartları, iş imkanları ve maaşları konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

Elektrik Zabiti Kimdir?

İŞKUR’un meslek tanıtım kodlamasında 3113.15 kod numarasına sahip olan elektrikçiler, Teknisyen, tekniker ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarına dahil olan, bilim ve mühendislik ile ilgili profesyonel meslek alt dalına sahip kişilerdir.Geminin elektrik, elektronik ve dahili haberleşme tesislerinin işler halde ve bakımlı bulundurulmasından ve oluşabilecek arızalara müdahale edilip onarılmasından sorumlu kişidir.

Geminin elektrik, elektronik ve dahili haberleşme tesislerinin işler halde ve bakımlı olarak bulundurulmasından ve oluşabilecek arızalara müdahale edip onarılmasından sorumlu olan kişidir.

Elektrik Zabiti Görevleri Nelerdir?

Gemide yaptıkları operasyonel görevler ile bakım servislerindeki görevleri bakımından farklı görevleri olduğunu belirtmekte yarar var;

Gemideki Görevleri;

 • İş planı yapmak,
 • İletişim araçlarını test etmek,
 • Acil durum işlemlerini ve günlük haberleşmeyi yapmak,
 • İletişim araçlarında ve gemiyi yürüten sistemlerin elektronik141.300TL’den başlayan fiyat avantajlarıyla Tucson!ÖTV indirimine ek %0 faiz ile Kona sizinle!
 • donanımlarında oluşan arızaları belirlemek,
 • Gemideki yedek parça ve araç-gereçle giderilebilecek arızaları gidermek, arızası süren aracı devreden çıkarmak, varsa yedeğini devreye almak,
 • Gemi dışından alınması gereken yedek parça veya servis hizmeti için gereken girişimi başlamak,
 • Haberleşme ile ilgili iş ve işlemleri, ilişkili kurallara uygun olarak başlamak, yürütmek ve sonlandırmak,
 • Gemi yönetmeninin vereceği göreviyle bağdaşık diğer işleri yapmaktır.

Bakım Servisindeki Görevleri;

 • İş planı yapmak,
 • Arıza bildirim öyküsünü kaydetmek, arızanın teknik tanımını yapmak,
 • Dönemsel bakım veya arıza giderimi gerektiren iletişim donanımının test, bakım ve onarımını yapmak,
 • Gemi elektronik seyir ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarımını yapmak,
 • Her türden gemi elektronik donamının hasarsız sökülmesi, onarıldıktan sonra yerine takılması işlerini, servis çalışma düzeni içinde yerine getirmek,
 • Yeni elektronik donanım için gemide yer seçimini yapmak ve seçilen yere donanımı takıp çalıştırmak,
 • İşleri ilişkili kurallar çerçevesinde başlatmak, yürütmek ve sonlandırmak. Gerekli her aşamada üst yetkililerinin onayını alarak işleri yapmaktır,
 • Mesleğinde başarılı olmak isteyen bir gemi elektroniği ve haberleşme zabitinin meslekî gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde yer alması gerekir.

Elektrik Zabiti Olmak İçin Gereken Özellikler Nelerdir?

 • İş ahlâkına sahip,
 • Fen bilimleri; özellikle de fizik ve matematik alanında başarılı,
 • Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili,
 • Şekil algısı yeteneğine sahip,
 • Göz ve ellerini uyum içinde kullanılabilen,
 • Uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen,
 • Bedensel ve ruhsal yönden sağlam,
 • Teknolojik gelişmelerden haberdar,
 • Denizde çalışmaktan hoşlanan,
 • Temel düzeyde elektrik bilgileri, ileri düzeyde çizgisel ve sayısal elektronik bilgileri edinmiş,
 • Elektronik ölçme becerileri gelişmiş,
 • En az bir yabancı dili orta seviyede bilen kişiler olması gerekir.

Elektrik Zabiti Maaşları Ne Kadar?

Bu kadar hassas bir kadroda olan personelin maaşları da normal gemi personelinki gibi olmayacağı bir avantajı olacağı aşikardır. Bu nedenle kendileri mühendis olmasalar bile gemideki mühendisler ile aynı maaş skalasında ücretlendirilirler.

Maaş konusunda burada diğer mesleklerde olduğu gibi net bir ücret veremesek de çalışılan şirkete, gemi tipi ve özelliklerine, geminin bayrağına ve çalışan personelin milliyetine bağlı olarak genel olarak maaşlar $2500-$4500 fiyat aralığında değişkenlik göstermektedir.

Elektrik Zabiti Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Gemi elektrikçiliği mevzuatta yardımcı sınıf gemi adamları kısmında geçmektedir ve alınmış olan eğitimlere göre farklı şekilde isimlendirmeleri mevcuttur. İsimler ne kadar farklı olursa olsun, gemide yapılacak iş bakımında ve maaş bakımından bu kadrodakiler aynı ücreti alırlar;

Elektrikçi;

On sekiz yaşını bitirmiş olmak koşulu ile, aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren kişilere “Elektrikçi” yeterliği verilir.

 • İlköğretim okulu mezunu olanlardan, elektrik meslek alanında “kalfalık belgesi” ya da “ustalık belgesi” sahibi veya Enerji Bakanlığınca verilmiş “elektrikçi yetki belgesi” sahibi,
 • Meslek lisesi, teknik lise veya endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunu, olmak.

Elektrik Zabiti;

Meslek yüksek okulu elektrik bölümü veya yüksek okul ya da elektrik mühendisliği/mühendislik fakültesi elektrik mühendisliği bölümü mezunu olan kişilere “Elektrik Zabiti” yeterliği verilir.

Elektronikçi;

On sekiz yaşını bitirmiş olmak koşulu ile, aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren kişilere “Elektronikçi” yeterliği verilir.

 • İlköğretim okulu mezunu olup, elektronik meslek alanında “kalfalık belgesi” ya da “ustalık belgesi” sahibi,
 • Anadolu denizcilik meslek lisesi gemi elektroniği ve haberleşme bölümü, meslek lisesi, teknik lisesi ve endüstri meslek lisesi elektronik bölümü mezunu olmak.

Elektronik Zabiti;

Meslek yüksek okulu elektronik bölümü veya yüksek okul ya da elektronik mühendisliği/mühendislik fakültesi elektronik mühendisliği bölümü mezunu olan kişilere “Elektronik Zabiti” yeterliği verilir.

Bu yazının güncellendiği tarih Mart 3, 2019 13:58