Elektronik Gemi Adamı Raporu

Gemilerde çalışan veya çalışacak kişilerin sağlık belgelerini tedarik süresinde kolaylaştırma yapmak üzere bakanlık elektronik gemi adamı raporu sistemine geçiş konusunda çalışmalara başlamış durumda. Bu sayede muayenesini olan gemi adamları, ek bir bürokratik işlem ile uğraşmadan sisteme tanıtılacak ve zaman kaybının önüne geçilecek.

Elektronik Gemi Adamı Raporu Nedir?

Denizcilik mesleğinin içinde olan veya bu konuda araştırma yapan kişiler gemi adamı olur sağlık raporunun ne olduğunu artık biliyorlar. Bu konuda bilgisi olmayanların da aramızda olabileceğini öngörerek Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu başlıklı yazımı okumasını öneriyorum.

Aslında eskiye nazaran bu konuda bürokratik işlemler çok daha hızlı hale getirilmişti. Bizim okuduğumuz zamanlarda periyodik veya genel sağlık raporu almamız için öncelikle ikametimize en yakın yerdeki liman başkanlıkları veya Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüklerinden bir sevk kağıdı almamız, yetki verilmiş olan hastanelerden muayene olmamız ve çıkan sonucu da 10 gün içerisinde tekrar Hudut ve Sahillere iletmemiz gerekiyordu.

Şimdi bu işlemler direk hastaneye giderek onların vereceği raporların ilgili birime sunulması ile daha kolay hale gelmişti. Ama yine de bazı hastanelerde tahlillerin uzun süre sonra çıkmasından dolayı raporları teslim alıp onaylatma sürecinin 2-3 günü bulduğu durumlar da meydana gelmekteydi.

Barkodlu Gemi Adamı Sağlık Raporu

Sağlık Bakanlığına bağlı olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 12 Haziran 2020 tarihinde 94161151-499 sayı numaralı yazısında azaltılması, tasarruf anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve belgeye kolaylıkla ulaşılabilirliğinin sağlanması, iş ve işlemlerin hızlanması amacıyla ilgili belgelerin elektronik ortama aktarılması çalışmalarının yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.

Elektronik gemi adamı sağlık raporu üzerinde, diğer devlet kurumlarının belgelerinde olduğu gibi (ikametgah belgesi, sabıka sicil kaydı belgesi gibi) doğrulama kodu ve bir barkod bulunacağı, bu belgelerin işlem gördüğü anda sisteme ekleneceği bildirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde ise barkodlu belgelerden bir çıktı alınarak imzaya açılabileceği de bilgilendirme yazısı detaylarında belirtilmiştir.

Tüm Gemi Sağlık Belgelerinde Aynı İşlem

Kurumun yazısında sağlanan bu kolaylığın sadece gemi adamı olur sağlık raporu için olmadığı, bununla beraber Serbest Pratika, Patenta, İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası, Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı, Yıllık Gemi Sağlık Belgesi ve Gemi Sağlık Sertifikalarının elektronik ve barkodlu olarak düzenlenmeye başlandığı, gemi sağlık işlemleri ile ilgili diğer belgelerin de aşamalı olarak elektronik ortama aktarılacağı da belirtilmiştir.

Elektronik Gemi Adamı Sağlık Raporu Yazısı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün, konunun ilgililerine göndermiş olduğu resmi yazının metinlerini aşağıdan da görebilirsiniz.

Elektronik Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu
Barkodlu Gemi Adamı Olur Sağlık  Raporu

Yorum yapın