ENC ve Raster Harita Nedir? sorusunu yanıtlamadan önce işin temeline inerek bu kavramların nereden geldiğini incelememiz gerekir. Bildiğiniz gibi gemilerin emniyetli seyir yapmalarında en önemli ekipman ECDIS adını verdiğimiz elektronik seyir sistemidir. ECDIS Nedir ve Nasıl çalışır? konusunu da bağlantıdaki yazımda daha önce anlatmıştım.

SOLAS gereği de gemiler seyir emniyetleri için bazı özelliklerine göre ve verilen tarihlere göre kademeli olarak ECDIS harita sistemlerini kullanmaya başlayacaktır. İşte ENC (Electronic Navigational Chart) ve Raster Harita kullanımı konusu burada gündeme geliyor. Gelin beraberce ENC Harita ve Raster Harita ne işe yarar öğrenelim.

ENC ve Raster Harita Nedir?

Ticari yük taşımacılığı yapan gemiler ve yolcu taşımacılığında kullanılan yolcu gemileri ve yatların çoğu ECDIS kullanmaktadırlar. SOLAS gemilerin emniyetli seyir yapması için belli tonajdaki ve belirli yaştaki gemilere ECDIS Kullanımı konusunda takvim belirlemiştir. Buna göre belirlenen gemiler en geç 2018 yılına kadar ECDIS kullanmalılardır.

Gemilerin ECDIS Kullanımı İçin Geçiş Takvimi

Bir gemide sadece ECDIS’in olması yeterli değildir. Liman devleri denetimlerinden sorunsuz geçebilmesi için gemideki ECDIS sisteminin SOLAS kurallarına tam uyum içerisinde olması gerekmektedir. ECDIS harita görüntüleme sistemlerinin görüntüleyebileceği iki farklı tipte harita formatı bulunmaktadır. Bunlar ENC ve Raster Harita sistemleridir.

ENC (Elektronik Seyir Haritası) Nedir?

Elektronik seyir haritaları (ENC) ECDIS‘in kullanımına sunulmuş olan ve onaylı harita bilgilerini içeren özel bir dosya sistemidir Bir harita yazılım sistemi denilebilir. Bu dosyalar, haritalarda bulunan coğrafi objelerin nokta, doğru ve alan şekilleri biçiminde, kendilerine özel sembollerle sunulduğu bilgiler içerir.

ENC Haritalar, Uluslararası Hidrografi Birliğinin spesifikasyonlarını tam olarak karşılayan vektörel tipte oluşturulan haritalardır. Ulusal Seyir, Oşinografi ve Hidrografi otoriteleri tarafından yayınlanırlar. Bu dosyalar ECDIS‘de kullanıldığında, tam bir harita görseli yada kullanıcı isteği doğrultusunda harita topluluğu bilgisi şeklinde tekrardan kurgulanabilir. ENC harita sistemleri, yaklaşan olası tehlikeleri, harita bilgileri, gemi hızı ve rotasıyla ilişkilendirerek kullanıcıyı uyarabilmelerini sağlayan programlanabilme özellikleri nedeniyle “akıllı sistemler’’ olarak anılırlar.

ENCler, Hidrografi Ofisinin, kendine özgü arşivinden edindiği yeryüzü şekillerine ait bilgi birikimlerini ve mevcut kağıt haritaları kapsayan, vektör haritalardır. ECDIS ile kullanımı esnasında, ENC’ye ait içerik, kullanıcının belirlediği ölcek ile haritaya yansıyan objeler arasında bağlantı örneği oluşturur. ENC’ler tarafından oluşturulan harita görselleri basit anlamda kağıt haritaların yeniden görüntülenmesi şekilinde değildir.

ENC’nin oluşturduğu haritalar ile kağıt haritalar arasındaki farklılık, görüşün ve durum farkındalığının arttırılması ile seyir emniyetini olumsuz yönde etkileyebilecek olan durumların önlenmesi maksatlıdır. Bununla beraber kısıtlı ebat ve çözünürlüğe sahip ECDIS monitörlerine tam uyum saglayabilmeleri amaçlanmaktadır.

ENC bir bilgi dosyasıdır, ECDIS tarafından devamlı olarak alınan ve işlenen bu bilgi dosyaları ile yaklaşan tehlikeler hakkındaki uyarılar, geminin sürati ve hareketi ile ilişkilendirilerek yapılabilmektedir.

Raster Formatında Seyir Haritası (RNC)

Bir tarama grafiği esas olarak, doğru ve ayrıntılı bir tarama işlemi ile elde edilen tanıdık kağıt şemasının elektronik bir resmidir. Raster haritalar bu nedenle kağıt haritalar ile tam olarak aynı bilgilere sahiptir.

Yazılım veya uygulamaya bağlı olarak, raster haritalar aynı NOAA grafik numarasına bile sahip olabilir. Hemen hemen tüm navigasyon-seyir programları, bağımsız, “kapitone edilmiş” bir elektronik versiyonda ayrı grafiklere katılır ve yakınlaştırma programlarının çoğunda sizi bu alan için daha detaylı bir tabloya götürür.

ENS ve Raster Harita ile ilgili ayarlar veya satın alma ile ilgili detaylı bilgilere erişebilmek için Admiralty sitesinden destek ve yardım alabilirsiniz.

Bu yazının güncellendiği tarih Eylül 11, 2021 22:07