Gemi Adamı İşlemleri

Gemi Hizmeti Hesaplama Nasıl Yapılır?

3) Gemiadamlarının izinde geçen hizmet dışı sürelerinin hesabında aşağıdaki hususlar
dikkate alınacaktır:


a) Gemiadamının terfiye esas yeterlik belgesiyle çalışmaya başladığı tarihten itibaren
12 aylık periyotlar içerisinde izinde geçen sürelerinin en fazla 2 ayı deniz hizmetinden sayılır.
b) Gemiadamının 12 aylık periyotlar içerisindeki hizmet süresi 6 ay ve daha az ise
hizmet dışı süre, 6 aylık hizmet için 1 ay veya 6 aydan daha düşük hizmetler için orantılanmış
gün sayısı (1/6) kadar olacaktır. Aynı şekilde 12 aylık periyotlar içerisinde 10 ay hizmet için 2
ay, 6 ile 10 ay arasında ise orantılı gün sayısı kadar hizmet dışı süre olarak izinden
sayılabilecektir.
c) Gemiadamı, 12 aylık periyot içerisinde kazanılan izin hakkı kullanılmadan bir başka
gemide çalışmaya başlanılmışsa, yalnızca izne başladığı tarihten gemide çalışmaya başladığı
tarihe kadar geçen süre hizmet dışı süre olarak Deniz Hizmet Çizelgesine işlenecektir.
ç) 12 aylık periyot içerisinde izin yapılmamış ise deniz hizmet çizelgesine hizmet dışı
süre eklenmeyecektir.
d) İzin süresi bitmeden hizmet hesabı yapılarak, herhangi bir denizcilik eğitimi veren
eğitim kurumuna veya gemiadamları sınavlarına havale edilme talebiyle gelen gemiadamlarının
işlemleri, izin süresinin bitmesi beklenmeden, hizmet hesabına hizmet dışı süre tam olarak
eklenerek, yapılabilecektir. Bu durumlarda, gemiadamına ilgili yeterlik belgesi düzenlenmeden
önce, deniz hizmeti hesabına esas izin süresinin tamamlanmasına dikkat edilecektir.
e) Deniz hizmet süreleri, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından
elektronik ortamda hazırlanan hizmet hesaplama motoru üzerinden hesaplanacaktır.

Bu yazının güncellendiği tarih Ekim 25, 2020 09:55

Sayfa: 1 2 3 4 5