Gemi Adamı İşlemleri

Gemi Hizmeti Hesaplama Nasıl Yapılır?


4) Gemiadamlarının yeterlik terfi işlemi yapılabilmesi için gerekli deniz hizmet hesabı
sicil liman başkanlığınca yapılarak uygun bulunması halinde ekte bir örneği bulunan deniz
hizmet çizelgesi aynı liman başkanlığı tarafından onaylanacaktır. Gemiadamı deniz hizmet
hesabı müracaatında bulunurken; dilekçe ekinde çalıştığı gemilere ait hizmet belgelerini,
geminin yurt dışı seferi var ise, yurt dışı pasaport giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeyi ve
aşağıdaki maddelerde belirtilen diğer belgeleri liman başkanlığına ibraz etmekle yükümlüdür.

  • Hizmet belgeleri kaptan ve donatan/işleten şirket tarafından onaylı olacaktır.
  • Donatan/işleten şirket tarafından onaylatılamayan hizmet belgeleri için iş sözleşmesi/akdi belgesi istenecektir.
  • Yakın kıyısal sefer veya uzak seferde çalışan gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiye katılış ve ayrılış tarihlerini liman cüzdanına işleterek gemi kaptanına onaylatması halinde, deniz hizmet hesabı müracaatında gemiadamı cüzdanının ilgili sayfasının bir örneği alınacaktır.

Bu yazının güncellendiği tarih Ekim 25, 2020 09:55

Sayfa: 1 2 3 4 5