Gemi Adamı İşlemleri

Gemi Hizmeti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir şekilde gemide çalışmaya başlamış kişiler belli süre sonra gemi hizmeti hesaplama araçları kullanarak deniz hizmet süresi hesaplama işine girişmektedir. Bu sayede gerekli olan hizmeti tamamlayarak, bir üst kadroya terfi edebilmektedirler. Bu yazımın konusu da bakanlık tarafından yayınlanmış olan “Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması” konulu makalenin daha ayrıntılı olarak anlatılması şeklinde ilerleyecektir.

Gemi Hizmeti Hesaplama Şartları Nelerdir?

Denizde çalışmış olanlar bilirler ki, bir gemi üzerinde geçirilen her an, gemi hizmet süresi hesabı için geçerli olmamaktadır. Bir geminin deniz hizmet hesabı süresi içerisinde hesaplama yapılabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

1) Gemi adamlarının yeterlik terfi işlemleri için aranılan şartlardan olan deniz hizmeti
hesaplarında; hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;


a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine
bölümlerinde çalışılan süreler,
b) Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım onarım için geçen süreler,
c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,
d) Geminin servis dışı beklemesi veya liman otoritesi tarafından seferine müsaade
edilmemesi, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin 12 ayda
2 aylık bölümü, deniz hizmetinden sayılır.

Bu yazının güncellendiği tarih Ekim 25, 2020 09:55

Sayfa: 1 2 3 4 5