Hazırlık Mektubu

Gemilerde limanlarda geçirdiğiniz süreler kadar, seyir için harcadığınız süreler ve beklemeler de gemi taşıma ücretini etkileyen faktörlerdendir. O nedenle bir limana yük getirdiğinizde veya yük altına girmeden önce muhataplara gemi hazırlık mektubu göndererek, o andan itibaren kendilerinin hizmetinde olduğunuzu bildirirsiniz. İsterseniz yazımın devamında örnek hazırlık mektuplarına bakarak da işin yürütülmesi hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hazırlık Mektubu Nedir?

Bir geminin yükünü boşaltmaya veya limandan yük almaya müsait olduğunu belgeleyen, kaptan tarafından hazırlanıp yük ile ilgili tüm muhataplara gönderilen bir çeşit ihbarnamedir. Gemiden gönderilen hazırlık belgesinin kabul edildiği andan itibaren süre. Gemi lehine işlemeye başlar. Çünkü zaman konusundaki sorumluluktan kaptan artık kurtulmuştur.

Gemilerde NOR yani Notice of Rediness (Hazırlık uyarısı) ile de tanımlanabilmektedir. İkisi arasındaki fark da şudur. Her ikisinde de neredeyse aynı bilgiler vb yazılıdır ama NOR, limana yanaşınca telex yolu ile ilgililere gönderilir. Hazırlık mektubunda da NOR’un da gönderildiği saatlerin girildiği belge ıslak imza sureti ile imzalanıp gemi kaptanı tarafından acentaya teslim edilerek ilgili otoritelerin bünyesinde de resmiyetin başladığını belgelemektedir.

Hazırlık Mektubu Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

NOR belgesinin özellikle demoraj hesaplamalarında yeri çok önemlidir. Çünkü sizin beyan ettiğiniz dakikanın bile karşı taraf onayı ile, gecikmelerin bedelini isteme hakkınızı doğurmaktadır. Bu nedenle NOR verilecek olan saat dilimine büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.

NOR verilirken aşağıdaki maddelere özellikle dikkat edilmesi, olası maddi kayıpların önüne geçilmesi konusunda gemi adamlarına yardımcı olacaktır.

  • Eğer taşınan yükün miktarı kesin olarak belli değilse hazırlık mektubuna aynen “up to fill and complete capacity” ibaresi eklenmelidir.
  • Yük miktarı belli ve opsiyonu da kiracıya ait ise belirlenen ibare aynen yazılmalıdır. Örneğin : “6000MTS Bulk Barley 10PCT MOL CHOPT”
  • Yük miktarı belli ve opsiyonu bu sefer armatöre ait ise geminin maksimum yükleyeceği yük miktarı yaklaşık olarak bildirilmelidir. Örneğin “ Abt. 5800MTS Bulk Barley”
  • Yükleme limanına gelmiş bir gemi kaptanı en azından yaklaşık olarak gemiye maksimum ne kadar yük alabileceğini belirtmelidir.
  • NOR’da verilecek miktar, gemi tarafından belirlenen maksimum kapasite olmalıdır. Bu şekilde hesaplamaların değişebildiği noktada daha fazla yük alma olanağı varken, eksik yük alma riski de ortadan kalkmış olacaktır.

Hazırlık Mektubu Örneği

Gemilerin bağlı oldukları şirket manuallerinde yükleme ve boşaltma limanlarında uygulanacak olan süre hesaplama kuralları bellidir. Bu belirlenen zamanlama kuralları gereğince hazırlanan NOR süreleri karşılıklı kabul edilerek süre başlangıcı yapılır. Gemilerde yapılan uygulamalarda öğren 1200 ve akşamüstü 1700 öncesi hazırlık mektubunun verilmesi esastır. Çünkü bazı limanlarda 1700 sonrası limanlarda NOR kontrolleri yapılmadığından dolayı mesai saatleri dışına taşma ve dolayısı ile 1 gün gecikme yaşanması durumları ile karşılaşılabilir.

Teleks ile Gönderilen Hazırlık Mektubu Örneği

Notice of readiness 
This is to certify that M/V ______________under my command duly arrived at _________ roads on ___________ at _____ lt, and ready in all respects to load / discharge ______ mts of _____________ cargo as per terms, conditions, provisions and exceptions of the governing cIp. Please accept this msg as NOR. 
Brgrds/Master

Standart Form ile Hazırlanan Hazırlık Mektubu Örneği

VESSEL :M/V____________ 
PORT 
CARCO 
QUANTETY: 
This is to certify that M/V ______________ under my command duly arrived at _________ roads on __________ at _____ lt, and ready in all respects to load 1 discharge ________ mts of _____________ cargo as per terms, conditions, provisions and exceptions of the governing charter party. 
Notice of readiness tendered at _______hrs on / /20__
Notice of readiness accepted at _______hrs on / /20__ 
NOR sent by tix at _______hrs on / /20_
MASTER OF M/V_____________ (Signature8LStamp)

Örnek Hazırlık Mektubu

Bu bilgiler ışında bir hazırlık mektubu hazırlama konusunu siz de başlangıç seviyesinde öğrenmiş oldunuz. Konu için eklemek istediklerinizi yazının altındaki yorum bölümünden ekleyebilirsiniz.

Yorum yapın