Hipotermi Nedir?

Yetişkin ve sağlıklı bir insanın sabit vücut sıcaklık değer, 36,5-37 derece aralığındadır. Bu sıcaklık 35 derecenin altına düştüğü zaman Hipotermi adını verdiğimiz, vücudun uzun süre boyunca üreteceğinden çok daha fazla ısı enerjisini kaybetmesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Bir çok nedeni olmasına rağmen bu yazıda özellikle denize düşme sonucunda meydana gelen hipotermi ile ilgili bilgi verilecektir.

Hipotermi Belirtileri Nelerdir?

Özellikle denize düşme sonucu meydana gelen ısı kaybını ele alacak olursak, belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterecektir.

Hipotermi Belirtileri Nelerdir?

Hipotermi Belirtileri Nelerdir?

Hipotermi Erken Belirti ve İşaretler

 • El ve Ayak parmaklarında soğuma ve morarma
 • Cilt renginin solgunlaşması
 • Vücutta genel titreme hali
 • Yorgunluk
 • Ses ve konuşmada yavaşlama
 • Hafif seyreden bilinç kaybı

İleri Hipotermi Belirtileri

 • Vücut hareketlerinde ve kasların koordinasyonunda yavaşlama
 • Baş dönmeleri
 • Vücudun hareketlerinde istemsiz yavaşlama
 • Çevreye duyarsızlaşma
 • Kalp atım hızında yavaşlama
 • Solunumda yavaşlama ve zorlanma
 • Bilnç kayıpları
 • Göz bebeklerinin büyümesi ve ışığa tepkisizlik
 • İleri aşamalarda solunumun durması

Hipotermi Korunma Yöntemleri

Gemiler için seyir yapılan su sıcaklığı 35 derecenin altında kaldığı müddetçe, bir kişinin suya düşmesi durumunda vücudunda ısı kaybı kaçınılmaz olacaktır. Etki süresi geç olsa bile bu durum ile karşılaşılacaktır.

Bu durumun en geç şekilde meydana gelmesi ve korunulması da mümkündür. Bu ısı kaybından korunmak için;

 • Vücut su ile temas ettiği andan itibaren enerji kaybına uğramamak için yüzmeye çalışılmamalıdır
 • Su içerisinde ısı kaybının minimumda tutulması için vücudun temas yüzeyini küçültmek için dizler yukarı doğru çekilmelidir
 • Eğer su üzerinde bir cisim var ise onun üzerine çıkıp su ile temasını kesmelidir
 • Eğer suya giriş planlı bir şekilde yapılacaksa kesinlikle immersion suit ismini verdiğimiz koruyucu kıyafet giyilip o şekilde suya girilmelidir.
Hipotermi Korunma

Hipotermi Durumuna Karşı Immersion Suit

Immersion Suit, suya batma anlamına gelen immersion kelimesinden türetilmiş bir terimdir. Özel bir malzemeden yapılan bu koruyucu elbise ile suya temas durumunda kişinin vücut sıcaklığının çok daha uzun süre muhafaza edilmesi sağlanabilmektedir. Bu şekilde olası bilinç kaybı ve ölüm vakalarının sayısında düşüş oluşmaktadır.

Immersion Suit Nedir?

Gemilerde uygulanan neredeyse bütün role talimlerinin sonu gemiyi terk senaryosu ile bitmektedir. Bu nedenle Muster Station’da toplanırken tüm gemi personel yanında immersion suitlerini de yanlarında getirir.

Olası bir gemiyi terk esnasında immersion suit’in en kısa sürede giyilip gemiyi o şekilde terk etmek de önem arz etmektedir. Bu nedenle aşağıda immersion suitin nasıl giyileceğini öğrenebilirsiniz.

Immersion Suit Nasıl Giyilir?

Öncelikle şunu bilmekte yarar var. Immersion Suit her ne kadar sizi soğuk deniz suyuna maruziyetinizi en aza indirse bile, ısı kayıpları yaşanacaktır. Önemli olan bu koruma süresinin en üst düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu nedenle immersion suit giyilmeden önce içinize kalın kıyafetler giyilmesi yararınıza olacaktır.

 • Kendi muhafaza torbasından çıkarılan immersion suit tek parça olduğundan dolayı bir tulum gibi kolaylıkla giyilir.
 • Önce bacaklar ve başlık geçirilir
 • Giysinin ön fermuarı çekilir
 • Başlık bantı, kol ve bacaklarda bulunan bantlar çekilir

Hipotermi İlk Yardım

Soğuk su ile temas halinde bulunan bir kişiye alışılagelmiş ilk yardım uygulamalarının dışında aşağıda maddelerde belirlendiği şekilde müdahale edilmesi gerekebilir.

 • Kazazedeye müdahalelerde ilk yapılması gerekli olan kontrol çevreye duyarsızlık ve ilgisizlik gibi belirtilerin tespit edilmesi gerekliliğidir. Bu şartların olması durumunda hemen profesyonel sağlık desteği için yetkili merciler ile iletişime geçilmesi ve mümkünse dış destek alınması gerekir
 • Hasta bilinicinin kontrolü için konuşarak ve çok şiddetli olmamak kaydı ile hafifçe sarsarak kontroller yapılmalıdır
 • Bilinç kaybı olması durumunda solunum ve dolaşım kontrolü yapılmalıdır. Kısacası nabız kontrolü yapılmalıdır. Nabız ve solunum kaybı var ise kalp masajı uygulaması yapılmalıdır
 • Kazazedenin sıcak bir ortama alınarak, kaybettiği vücut sıcaklığına en kısa sürede ulaşabilmesi sağlanmalıdır
 • Eğer sıcak bir ortama ulaşma konusunda sıkıntı yaşanıyorsa, en azından vücudunun daha fazla ısı kaybına uğraması engellenmelidir. Özellikle boyun ve baş bölgesinin sıcak tutulması önemlidir
 • Kazazedenin direk zemin ile teması var ise, altına bir battaniye serilerek direk zemin ile olan bağlantısının kesilmesi gerekmektedir
 • Eğer kazazedenin üzerinde ısı kaybına neden olabilecek ıslak kıyafetleri var ise çıkarılıp vücudu kurulandıktan sonra kuru kıyafetler giydirilmelidir
 • Kazazedenin göğüs, boyun ve kasıkları gibi bölgelerine ısıtılmış havlu benzeri şeyler konularak vücudun ısısının kademeli olarak yükselmesi sağlanmalıdır
 • Bilinç açıksa, vücudun kaybettiği enerjiyi kısa sürede toparlayabilmesi için sıcak, şekerli ve alkolsüz içecek takviyesi yapılmalıdır
 • Dışarıdan sağlık desteği talebi yapıldıysa, ekipler gelene kadar kazazedenin yanında sürekli birileri bulundurmalı, anlık durum değişimleri takip edilmelidir

Hipotermi Süresi Nedir?

Kazazedenin suya düşmesinden itibaren geçen süre, hayati olarak çok önemlidir. Deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak geçen her dakika hayati riski ve bilinç kaybına etki eder. Aşağıda denize düşen bir kişinin suyun sıcaklığına göre aldığı risk ile ilgili bir tablo paylaşılmıştır.

 Deniz  Suyu  SıcaklığıBilinç KaybıHayatta Kalma Süresi
0C15 dakika15 – 45 dakika
0C – 4.5C15 – 30 dakika30 – 90 dakika
4.5 – 10C30 – 60 dakika1 – 3 saat
10 – 15.5C1 – 2 saat1 – 6 saat
15.5 – 21C2 – 7 saat2 – 40 saat
21- 26.5C2- 12 saat3 saat – Belirsiz

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi 0 derece su sıcaklığında maksimum 15 dakika içerisinde bilinç tamamen kaybedilmekte ve 45 dakika içerisinde ölüm meydana gelmektedir. Bu nedenle gemiyi terk esnasında her ne kadar hayatta kalındığı görülse de aslında en büyük tehlikenin ısı kaybından meydana geldiği kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

Yorum yapın