IMO Organizasyon Yapısı

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO Organizasyon Yapısı konusunu işleyeceğimiz bu yazıda örgütün faaliyetleri ve dünya denizciliğine vermiş olduğu diğer katkılar konusunda da bilgi sahibi olabileceksiniz. Birleşmiş Milletlerin bir birimi olarak 1957 yılında kurulan örgütün dünya denizciliği ve devletler nezdinde kural koyucu bir otoriteye sahip olması da, organizasyon yapısının detaylı olarak incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır.

IMO Organizasyon Yapısı Nasıldır?

IMO’nun Tanımını daha önce de yazmış olduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO yazısı konusunda detaylı olarak anlatmıştım. Örgütün organizasyon yapısı IMO’nun Amaçları doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Peki Uluslararası Denizcilik Örgütü Amaçlarını açıklamak gerekirse; örgütün amaçları; gemicilik sektörüne etki eden her türlü teknik konuyla ilgili olarak, uluslararası ticaretle uğraşan ülkelerin mevzuat ve uygulamaları açısından hükümetler arasında işbirliği sağlamak, denizde güvenlik,
seyrüsefer etkinliği ile gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili konularda, en üst düzeyde uygulanma etkinliğine sahip standartların genel kabulünü teşvik etmek ve kolaylaştırmak olarak sıralanabilir.

IMO’nun Temel Organları

Örgüt, çalışma amacı sonucuna ulaşabilmek adına aşağıdaki ana 9 temel organdan oluşur. Bunlar;

 • Genel Kurul
 • Konsey
 • Sekretarya
 • Komiteler
 • Deniz Güvenliği Komitesi (MSC)
 • Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC)
 • Hukuk Komitesi (LEG)
 • Teknik İşbirliği Komitesi (TC)
 • Kolaylaştırma Komitesi (FAL)
IMO COMMITTEES

IMO’nun Faaliyet Alanları

Örgütün faaliyet alanlarını amaçları doğrultusunda detaylandırmak istersek,

 • Deniz araçlarının seyir, can ve çevre emniyet ve görevlerinin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü teknik ve bürokratik engellerin devletler tarafından belirli bir standatta olmasını sağlamak,
 • Deniz taşımacılığının gerek ekonomik gerekse çevresel açıdan verimli olmasının sağlanabilmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak ve denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önüne geçilebilmesi için ülkeler arasında işbirliği yapılması olarak sınıflandırabiliriz.

Türkiye’nin Taraf Olduğu IMO Sözleşmeleri

Örgütün bir üyesi olarak da Türkiye’nin imzalamış olduğu IMO sözleşmeleri bulunmaktadır. IMO’nun deniz denetlemeleri konusunda akretisasyonlarını almak için bu sözleşmelerin gerekliliklerinin de sağlaması ve denetlemelerin belirli bir standarta göre yapılması gerekmektedir. Bunlar;

 • SOLAS-74,
 • COLREG-72,
 • LOAD LINES-66,
 • SAR-79,
 • INMARSAT-79,
 • TONNAGE-69,
 • STCW-78,
 • MARPOL73/78,
 • OPRC 1990,
 • SALVAGE 1989,
 • CLC-92,
 • FUND-1992 sözleşmeleridir.

Yorum yapın