Tanker Denetlemeleri Inspectionlar

Gemilerin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini bilmeyen yoktur. Özellikle petrol taşımacılığı yapan tanker tipi gemilerin işlevi tüm dünya enerji tüketimini etkilemektedir. Bu nedenle tanker denetlemeleri inspectionlar bu alanda hizmet veren gemiler için hayati önem arz etmektedir. Bu yazımda da sizlere tankerlerde hangi denetlemeler yapılır ve tanker tipi gemilerin inspectionları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım.

Tanker Denetlemeleri ve Inspectionlar Ne Demek?

Dünya ticaretinde tek seferde, bir malı belirlenmiş lokasyonlar arasında en ekonomik şekilde transfer etmek için deniz yolu, dolayısı ile gemiler kullanılmaktadır. Dünya ticaretinde bu derece önemi olan bu araçların da belirli sürelerde, yetkilendirilmiş kurum yada kuruluşlar tarafından belli başlı kontrolleri ve denetlemeleri yapılmaktadır. Bu yazımızda da sizlere kısaca tanker tipi gemilerde denetlemeler nelerdir? Tankerlerde denetlemeleri kim yapar ve denetlemelerde neler kontrol edilir? Gibi sorulara açıklık getirmeye çalışacağım.

Tanker Denetlemeleri Inspectionlar Neden Önemli

Sıvı, gaz ve kimyasal kargoları taşıyan gemi tipine tanker gemileri adı verilir. Tanker gemileri taşıdıkları yükün özelliği ve tehlikesinden dolayı, diğer gemi tiplerine göre çok daha hassas çalışılması gereken gemi tipidir. Tanker tipi gemilerde çalışacak olan personelin, diğer gemide çalışmış kişilerden biraz daha fazla bilinçli ve eğitimli olması gerekmektedir. Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda geminin yaptığı taşıma işinin can ve mal emniyeti konusunda nerede olduğuna bakılmaktadır.

Eğer bir uygunsuzluk tespit edilmiş ise, uygunsuzlukların önemine göre bu açıkların kapatılabilmesi için gemiye belirli bir makul süre tanınır. Bu süre zarfı içerisinde de gerek gemi personeli, gerekse geminin ait olduğu denizcilik şirketi bu açıkları kapatma yoluna giderek yapılan faaliyetin sorunsuz şekilde devam etmesini sağlamakla yükümlüdür.

Tanker Denetlemeleri Inspectionlar Neye Göre Yapılır?

Aslında tanker tipi gemilerin denetlemeleri belirli maddelerin uygunluğunun kontrolü ile sağlanır. Çoğu denetlenecek olan madde aslında önceden belirlidir. Denetçilerin hangi tip gemide neleri kontrol edeceği ile ilgili kontrol listeleri mevcuttur. Farklı birkaç detayları saymazsak, bu denetleme kriterleri arasında SIRE (Ship Inspection Report) ve CDI (Chemical Distribution Institute) bunlardan sadece birkaçıdır. Aralarında uygulamada küçük farklılıkları olsa da ana kriterler bakımından bunlar birbirlerine çok benzemektedir.

Tanker tipi gemilerde yapılan denetlemelerin birbirlerine en benzer yanları, hepsinin ortak amaçlarının geminin taşımakta olduğu çok tehlikeli yüke rağmen mal, can ve çevre için en emniyetli şekilde kalktığı limandan ulaşacağı limana hatta yükün tahliyesine kadar geçen süre içerisinde sorunsuz şekilde seferini tamamlanmasını sağlamasıdır.

Tankerlerde yapılan bu tarz denetlemelerin faydaları sonuç olumlu da olsa, olumsuz da olsa eksikliklerin tespiti açısından çok önemlidir. Eğer denetleme sonucu olumlu ise zaten sorun bulunmamış, gemi her türlü yükü güvenle taşıyabilir sonucu çıkarılabilir. Eğer olumsuz bir rapor çıkarılmış ise de dışarıdan bir gözün, sizin göremeyeceğiniz bir tehlikeyi önceden farketmesini sağladığından, önlem almanız için yeterli zamanı size kazandırdığını düşünerek yine kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Dolayısı ile hem olumlu sonuçlanan hem de olumsuz sonuçlanan tanker denetlemelerinin sonucunda, aslında her zaman emniyetli ve güvenli çalışma kazanmıştır denilebilir.

Tanker Denetlemeleri Inspectionlar için Major Oil Company (MOC)

Özellikle ham petrol taşımacılığında taşınan yüklerin dünya ekonomisi için değeri çok fazladır. Petrol. Bu nedenle bu yükü taşıyacak olan gemiler, yük sahiplerinin istediği minimum standartlarda olmak zorundadır. İşte dünyaca ünlü olan, petrol üretimi ve satışı yapan bu tarz şirketlere Major Oil Company (MOC) adı verilmektedir. BP, Chevron, Shell, OMV, Total bunlardan sadece birkaçıdır.

Olası çevre felaketlerinden korunmak, yüke zarar gelmesini engellemek, olası gecikme vb. gibi durumların meydana gelmesi ile dünyaca tanınmış olan bu şirketlerin marka değerleri büyük zarar görmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Meksika körfezinde BP firmasına ait bir petrol platformundan kaynaklanan sıkıntının şirkete nasıl zarar verdiğini sektör içerisinde olan herkes görmüştür. İşte bu tarz olumsuzlukların yaşanmasını engellemek adına Major Oil Company’ler kendi kalite standartlarını geliştirmiş, yüklerini taşıyıp dolgun navlun almak isteyen tankerlerde denetlemeler yapmak sureti ile kalitelerini ispatlamış firmalara yükünü taşıtmak istemektedirler.

Tanker işletmecileri, bu tarz bir denetlemeye kendi istekleri ile girmektedirler. Eğer denetleme sonucu olumlu olursa o şirketin ve benzer şirketlerin yükünü taşıma standartlarında olduğunu belgelemiş olacak, piyasadaki diğer şirketlerin taşıyamayacağı yükleri taşıyıp daha iyi navlun geliri elde edebileceklerdir. Bu yeterlilik belgesini almak için de tanker işletmecileri bu denetlemeleri yaptırabilmek için Major Oil Company’lere paralar ödeyerek, denetleme yapmaları için onları gemilerine davet ederler.

Tanker Denetlemeleri Inspectionlar Sırasında Kontrol Edilenler

Genel başlıklar halinde bakacak olursak, aşağıdaki konularda denetlemeler yapılmaktadır;

  • Geminin genel durumu ve kondisyonu,
  • Gemi personelinin yetkinlikleri,
  • Gemi sertifikaları,
  • Gemide çalışan personelin çalışma ve istirahat durumlarının durumu,
  • Gemi makine dairesi düzeni ve ekipmanların çalışma düzenleri,
  • Gemi güvertesi düzeni ve ekipmanların çalışma düzenleri,
  • Gemi zabitlerinin operasyonlara ne kadar hakim oldukları,
  • Gemi personelinin acil durumlar karşısında ne derece eğitimli oldukları,
  • Gemide çalışan personelin sertifikaları

Yorum yapın