Türkiye’de BOSIET ve HUET Eğitimi

Türkiye’de BOSIET ve HUET Eğitimi İTÜ Denizcilik fakültesinin açık deniz petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik uygulamalı emniyet ve acil durum eğitimleri altyapı ve kapasite geliştirme projesi kapsamında başlatıldı. Bu sayede bugüne kadar sadece yurt dışında verilen BOSIET Eğitimi artık ülkemizde de verilebilecek.

BOSIET ve HUET Eğitimi Nedir?

Özellikle offshore terminallerinde emniyet temellerine yönelik verilen eğitimleri;
BOSIET Temel Offshore Emniyet Eğitimi ve
HUET Helikopterin Suya Çarpması Simülatör Eğitiminden oluşmaktadır. Konu ile ilgili daha önce BOSIET Eğitimi konulu makaleme de ulaşabilirsiniz.

TPAO ile ortaklık yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) deniz personeli için, 2015-2019 yılları arasında 15 Şube “Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi” tedariki İTÜ Denizcilik Fakültesi Eğitim ve Uygulama Havuzunda yetkili eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlerde 140 personel belgelendirildi. TPAO yetkilileri tarafından, eğitimler ve uygulamalar hakkında çok olumlu geribildirimler yapıldı. Bu eğitimlerin koordinasyonu esnasında, özelikle 2018 yılından itibaren TPAO yetkilileri tarafından OPİTO onaylı eğitimler hakkında yetki alınması konusu gündeme getirildi.

TPAO’nun mevcut durumda yurtdışı kaynaklı olarak tedarik edilen BOSIET ve HUET eğitimlerinin İTÜ bünyesinde verilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik talebi üzerine çalışmalara başlandı.

Bu çerçevede, iki ay süresince talebe yönelik ön inceleme yürütülürken, bu çalışmalar neticesinde hazırlanan Teknik İnceleme Raporu, tarihinde İTÜ Rektörlüğü’ne sunuldu.

Teknik inceleme raporu ile birlikte, petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik emniyet ve acil durum eğitimleri, bu eğitimlerin gerektirdiği altyapı, uluslararası yetkili kuruluşlar ve eğitim altyapı, teçhizat ve akreditasyon çalışmalarını temin eden kurumlar araştırılarak, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde kapasite oluşturma potansiyeli de iletildi.

Amaç BOSIET ve FOET eğitimlerini yerlileştirmek

Bu proje çerçevesinde geliştirilen iş birliğinin amacı; TPAO’nun finansal desteği ile İTÜ’nün mevcut denizcilik eğitimi uygulama altyapı olanaklarının geliştirilmesi, İTÜ’nün kurumsal kabiliyetleri ve akademik yetkinleri ile akredite bir uluslararası eğitim tedarikçi organizasyonunun kurulması, TPAO’nun denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde görev alan personeli için zorunlu olan BOSIET ve FOET eğitimlerinin, OPITO akreditasyonlu ve sertifika onaylı şekilde sağlanması olarak belirlendi.

Proje tamamlandığında, İTÜNOVA TTO’nun ülkemizin OPITO onaylı ilk eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacağı ve öncü bir rol oynayacağı bildirildi.

Türkiye'de HUET Helikopter Kaçış Eğitimi

Önemli kaynak aktarımı

TPAO, İTÜ’nün BOSIET ve FOET eğitimleri verecek şekilde altyapısını hazırlaması, akreditasyonu, eğitime hazır hale gelmesi ve bu konulardaki altyapı ve araştırma ihtiyaçları dahil İTÜNOVA’ya üst limit bir milyon dolar olacak şekilde maddi kaynağı, belirlenen iş programı ve ödeme planı dahilinde temin ediyor.

TPAO, eğitim tedarikçi organizasyonun kurulmasına müteakip on yıllık süreçte 900 kişilik kontenjanı doldurana kadar, ihtiyaç duyduğu BOSIET ve FOET eğitim hizmetlerinin OPITO sertifikalı olarak yerlileştirilmesini kapsayan eğitim hizmeti ihtiyacını İTÜ’den temin edecek.

Proje danışman ekibi

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oğuz Salim Söğüt, Dekan Yardımcısı ve Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Çelik ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kadir Çiçek, proje kapsamında danışman olarak görevlendirildi.

Bu sürede, eğitim ve belgelendirme taleplerinin incelenmesi, OPITO akreditasyonu gereği altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim destek ekipmanlarının belirlenmesi, üretici firma ile altyapı tasarım ve kurulum çalışmalarının yürütülmesi, eğitici profilinin tanımlanması, eğitici eğitimlerinin organizasyonu, eğitim tedarik organizasyonun yapılandırılması, denetim hazırlıkları gibi konularda teknik ve operasyonel birçok faaliyet koordine edildi.

Türkiye'de Offshore Eğitimi

Oniki ay süren çalışmalar kapsamında, proje ekibi tarafından beş adet ilerleme raporu ITUNOVA TTO’ya sunuldu. Ayrıca, ekipman üretici firma, TPAO yetkilileri ve diğer paydaşlar ile farklı tarihlerde yirmi (20) oturum toplantı yapıldı. Proje çerçevesinde yürütülen danışmanlık faaliyetleri kapsamında, iç ve dış paydaşlar ile farklı formatlarda iki yüz adet yazışma gerçekleştirildi. Eğitici eğitimlerini tamamlayan altı akademik personel uluslararası eğitici belgesi ile yetkilendirilirken, uygulama-eğitim havuzu, yangın eğitim merkezi ve filika eğitim platformunda akreditasyona yönelik altyapı düzenlemeleri koordine edildi. OPITO akreditasyonuna yönelik dokümantasyon ve eğitim programları da tasarlanırken, proje sonucunda, eğitim tedarikçi organizasyonun kuruluş aşaması çalışmaları başarı ile neticelendirilerek, işletme aşamasına yönelik geçiş için ön hazırlıklar tamamlandı.

BOSIET ve HUET Eğitimi Ne Sağlayacak?

BOSIET ve HUET Eğitimi esas olarak sadece yurtdışında verilen eğitimler olduğundan dolayı offshore terminallerinde çalışmak isteyen adayların bu sertifikalara ulaşması için bu eğitimleri almak için yurtdışına gitmesi gerekiyordu. Bu da, ülkemizden bu eğitimi alıp uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmek üzere büyük platformlarda çalışacak adayların, offshore’da çalışıp çalışmamaları konusunda büyük engel oluşturuyordu.

En basit şekilde açıklamak gerekirse BOSIET ve HUET Eğitimlerinin ülkemizde verilebilecek olması sayesinde Offshore Platformlarında çalışmak isteyen kişiler ülkemizde eğitim alabilecek ve daha fazla Offshore Personeli yetiştirebilme şansımız olacak.

Bakalım bu konu ile ilgili sektörün ve projenin önde gelen isimleri neler demişler;

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt : “Büyük çaplı firmaların eğitim taleplerini karşılayacak”

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, “Proje kapsamında, İTÜ Denizcilik Fakültesi Yerleşkesinde bulunan Eğitim ve Uygulama Havuzu, Yangın Eğitim Merkezi ile Filika Eğitim Platformunda gerekli iyileştirmeler yapılarak, ilgili altyapılar akreditasyon şartlarına uygun hale getirildi. Ayrıca, fakülte öğretim görevlileri eğitici eğitimlerini başarı ile tamamlayarak, uluslararası sertifikalı eğitmen belgelerini almaya hak kazandılar.

Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT
Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT

Projemiz tamamlandığında, İTÜNOVA TTO ülkemizin OPITO onaylı ilk eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacak ve bu alanda öncü bir rol oynayacak. İTÜNOVA TTO’nun bu unvanla TPAO firması çalışanları için 10 yıl süresince BOSIET ve FOET eğitimlerinin tedarikinin yanı sıra bölgesel olarak petrol arama, depolama ve üretim faaliyetlerini sürdüren yerli ve yabancı firmalar ile yeni iş birlikleri geliştirme potansiyeli gündeme gelecek. Böylece petrol ve doğalgaz sektöründe insan kaynağı desteği sağlayan firmaların eğitim ve belgelendirme süreçlerinde de önemli bir bölgesel çözüm ortağı olacak. İTÜNOVA TTO bölgede faaliyet gösteren büyük çaplı firmaların eğitim taleplerini karşılayarak ülkemize önemli bir döviz girdisi de sağlayacak. Denizcilik fakültemizde yürütülen bu proje ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, Üniversite-Sanayi alanında YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülünü almaya hak kazanması hepimiz için bir gurur kaynağı oldu, emekleri geçen tüm proje ekibimizi ve mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Metin Çelik  : “Uluslararası eğitim ve belgelendirme alanında önemli bir girişim”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Çelik ise projenin uluslararası eğitim ve belgelendirme alanında önemli bir girişim olduğunu belirterek, “Proje kapsamında, petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik emniyet ve acil durum eğitimlerinin program, altyapı, eğitici ve akreditasyon gereklilikleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. OPITO standartları bizler için yeni bir inceleme alanı olarak projenin odağındaki bir konuydu. Fakültemizin denizde emniyet eğitimleri uygulama altyapılarında ihtiyaç duyulan güncellemeler tespit edilerek, gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Bu aşamada, İTÜNOVA TTO’nun uluslararası onaylı bir eğitim tedarikçisi olmasına yönelik proje iş paketlerinde danışmanlar için tanımlanan tüm süreçler başarı ile tamamlanmıştır.

Prof. Dr. Metin Çelik
Prof. Dr. Metin Çelik

Projeye, üniversite-sanayi işbirliği kategorisinde YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü’nün tevdi edilmesi ile bu çalışmalar tescillenmiştir. Proje ile tesis edilen işbirliğinin, fakültemiz mezunlarının petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik mesleki yönelimlerine ve iş geliştirme girişimlerine öncülük edeceğini öngörüyorum. Projede görev alan, akademik, teknik, idari, tüm ekibimizin emek ve katkıları çok değerliydi. Proje süresince sürekli ve etkili bir iletişim kurduğumuz TPAO yetkililerinin motivasyonu ve destekleri önemliydi. Başta TPAO Genel Müdürü Sn. Melih Han Bilgin olmak üzere, birlikte yoğun şekilde çalıştığımız TPAO yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Denizcilik endüstrisine yönelik teknoloji, eğitim ve işgücü geliştirilmesi konularında çalışmalarımızı yeni projeler ve girişimler ile sürdüreceğiz” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek : “Uluslararası alanda önemli bir eğitim merkezi olacak”

Proje danışmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek de projenin ülkemizin denizcilik alanında sahip olduğu eğitim kabiliyetlerine arasına bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, “Proje kapsamında yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde ülkemizin açık deniz hidrokarbon (petrol ve doğalgaz) arama ve çıkarma kabiliyetlerindeki gelişim ile birlikte ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarının milli imkânlar dâhilinde karşılanabilmesini sağlayacak altyapı ve nitelikli eğitmen kazanımları elde edilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek

Projede görev alan akademik, teknik ve idari ekibimizin gayretli, özverili ve titiz çalışmaları ile TPAO yetkililerinin motivasyonu ve destekleri neticesinde proje içerisindeki tüm iş paketleri pandemi süreci ile ortaya çıkan tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen en üst başarı ile tamamlanmıştır. Gayretli, titiz ve özverili çalışmalarımız neticesinde projemizin üniversite-sanayi işbirliği kategorisinde YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülüne layık görülmesi proje ekibimiz için bir övünç kaynağı olmuştur. Denizcilik Fakültemizin bulunduğu konum, sahip olduğu nitelikli altyapı ve eğitmen kadrosu ile açık deniz hidrokarbon endüstrisine yönelik emniyet ve acil durum eğitimlerinin tedariği noktasında ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim merkezi olmasının yanı sıra uluslararası alanda da önemli bir eğitim merkezi olacaktır” şeklinde konuştu.

BOSIET ve HUET Eğitimi videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Türkiye’de BOSIET ve HUET Eğitimi” üzerine bir yorum

Yorum yapın