Yağ Kayıt Defteri Doldurulması

Daha önce de belirttiğimiz gibi gemide yaşanan her türlü olay, ileride oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümünde 1. dereceden resmi delil olduğundan dolayı, gemide tutulan kayıtlar konusunda çok hassas davranılmaktadır. Bu yazımızda da sizlere özellikle makine bölümü için önem arz eden yağ kayıt defteri doldurulması ile ilgili bilgiler verilecektir.

Yağ Kayıt Defteri Nedir?

Oil Record Book olarak da denizcilik sektöründe kullanılan bu defter kayıtları son yıllarda üzerinde daha bir hassasiyetle durulan konulardan birisidir. Sintine Seperatörünün Çalışması neticesinde temizlenen suyun dışarı basılması veya diğer yağ-yakıt transfer işlemlerinin tamamının deftere kaydı zorunludur.

Çevrenin korunması ve MARPOL Annex‘leri kapsamında, gemide yapılan yağ-yakıt operasyonlarının belgelenebileceği, veya personelin kendisini aklayabileceği yegane kayıt denilebilir. Sintine Seperatörü Çalıştırılmasından sonra dışarı temizlenip basılan miktar, gemide kalan miktar yağ kayıt defterine işlenir.

Bu defter kayıtlarına bakarak seyir boyunca gemide yapılan yağ-yakıt operasyonları, kazalar, taşıntılar gibi çevreyi ilgilendiren bir çok konu kayıtlara geçerek, olası denetlemelerde incelemelere tabi tutulmaktadır.

Yağ Kayıt Defteri Doldurulması

Aslında burada yağ kayıt defterini kim doldurur sorusuna yanıt vermek isterim. Çünkü bu çok karmaşık gibi görünen bir konu. Gemilerin makine dairesi işletmeleri kaptan tarafından baş mühendise verilmiştir. Dolayısı ile makine dairesi kayıtlarının takibi ve doldurulması kaptan yetkisi ile baş mühendise verilmiştir. Fakat takip etme yetkisini vermek, kayıtların kontrol edilmesi gerekliliği göz ardı etmemelidir.

Dünyanın her yerinde 1. Dereceden gemi kaptanının sorumluluğunda olan bu kayıt defteri, maalesef bilinçsiz bazı kaptanlarımızın kanunları kendisine göre yorumlamasına istinaden sadece Baş Mühendisin sorumluluğu altında olduğu izlenimi yaratmıştır. Oysa ki defter sonlarında gemi kaptanı imzasının olması, sorumluluğu baş mühendisten alarak kaptana yüklemektedir. Dolayısı ile kayıtların bir de kaptan onayından geçirilmesi gerekmektedir.

Sırf bu nedenle son zamanlarda özellikle Avrupa limanlarında, yağ kayıtları ile ilgili bir çelişki, hata veya yasa dışı işlemlerden ötürü sadece şirkete ceza kesilmiyor, şahıslara da cezalar kesilebiliyor. Yapılan harf hatalarına göre ceza kesildiği de gelen sağlam duyumlar arasında. Sırf bu nedenle bir gemi kaptanının da gemisini iyi tanıyıp, operasyon ve ekipmanları takip ederek, yapılan her türlü işlemi takip etmesi, kendi menfaatine olacaktır.

Yağ Kayıt Defteri Doldurulurken Dikkat Edilecekler

 • Yağ kayıt defteri tükenmez, ileride değişikliğe izin vermeyecek şekilde silinmeyen kalemle yazılmalıdır.
 • Yapılan işlemi yapan yetkili personel ve baş mühendis tarafından imzalanmalıdır.
 • Her tamamlanan sayfa, gemi kaptanı tarafından imzalanmalıdır.
 • Yapılan işlemler tarih sırasına göre kaydedilmelidir.
 • Tarihler GÜN-AY-YIL formatında yazılmalıdır. Örneğin; 22-JUN-2019
 • Sintine sludge tankları geminin IOPP sertifikasının ekinde yazdığı formatta, belirtilen kapasiteler ile eşdeğer şekilde yazılmalıdır.
 • Yağ kayıt defterine hatalı giriş yapıldığında, derhal hatalı girişin üzeri, hatalı girişin okunabilecek şekilde tek bir çizgi ile çizilmelidir. Yanlış giriş kısmı imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Kayıtların düzeltilmesinde tamamen silme, karalama, sayfayı koparma gibi işlemlerle düzeltmek yasaktır.
 • IOPP sertifikası bölüm 3.3’de listelenen sintine holding tank miktarlarının ORB’a (Oil Record Book) kaydı mecburi değildir.
 • Oily water seperator (OWS) parçalarına yapılan bakım tutum, tarih ve saat aralıkları da belirtilerek yağ kayıt defterine yazılmalıdır.

Yağ Kayıt Defteri Sık Yapılan Hatalar

Aslında burada belirteceğimiz maddeleri oil record book dikkat edilmesi gerekenler konusunda da belirttik fakat, ayrı maddeler halinde yazarak konunun önemini bir kez daha vurgulamakta yarar var

 • Buharlaşma ile kaybolan sludge miktarının kayıtlarda belirtilmemesi. Bu durumda eksilen miktarın kanunsuz şekilde dışarıya basıldığı algısı oluşabilir.
 • Sintine suyu transferlerinin yanlış kaydedilmesi. Tank isimleri ve transfer yönleri çok önemlidir.
 • Gemide mevcut sludge miktarı kayıtlarının haftalık yazılmaması ileriye dönük karışıklık ve takip etmede güçlük çıkaracaktır.
 • Yemek yağı, yağlama yağı vb. atımının yağ kayıt defterine işlenmemesi, ilk incelenen konulardan birisidir.
 • Taşan tankların içeriğinin transfer kayıtlarının olmaması.
 • -Yanlış girilerinin üzerinin karalanması, üzerine tekrar yazarak düzeltilmesi. Bu kesinlikle istenilmeyen bir durumdur.
 • OWS (oily water seperator) bakım-tutum ve filtre değişiminin yağ kayıt defterine kaydedilmemesi
 • OWS (oily water seperator) ve OCM (oil content meter) nin işletme testlerinin doğru kaydedilmemesi, alarm loğların kayıtlarına ulaşamamak
 • Kayıtlarda yanlış kod kullanımı
 • OWS ve insineratörün kapasitelerinin dışında kullnılmış olarak kaydedilmesi de en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Tanklardan saatlik  5m3’lük bir eksilmeyi 3m3 kapasiteli ekipman ile yapılması imkansızdır.
 • Sludge kayıtlarının haftalık tutulmaması
 • Yağ kayıt defterinde belirtilen isim ve tank kapasitelerinin IOPP ekindeki verilerle tutarsız olması

Örnek Yağ Kayıt Defteri Doldurulması

Oil Record Book içerisinde de yapılan operasyonlara göre farklı harf kodu ile yapılan işlemlerin sınıfları ve türleri belirtilerek kayıt yapılır. Aşağıda bu kayıtların örneklerini görebilirsiniz.

C Kodu ile İlgili Yağ Kayıt Defteri Örnekleri

Her hafta düzenli olarak deftere işlenmesi gerekli olan kayıtlardır;

Bu kayıt transfer sonucu oluşmayan seperatör, ana makine-jeneratör dreynlerinden gelen yağ ve yağlı atıkların takibi ve kaydı için gerekli maddedir. Kayıt edilecek tanklar IOPP sertifikası eki form A ve B madde 3.1’de kayıtlı tanklardır. Burada kaydı olmayan tankların deftere kaydı yapılamaz.

Keel laid tarihi 31 Aralık 1990’dan sonra olan , yakıtını seperatörden geçirdikten sonra kullanabilen gemiler günlük sludge artırımı yaklaşık0,015 x GÜNLÜK YAKIT SARFİYATI, yakıtı dizel gibi seperatörden geçirilemeyen ve direk kullanılabilen yakıtlar olan gemilerin ortalama olarak artırımı 0,005 x GÜNLÜK YAKIT SARFİYATI,kadar , Keel laid tarihi 31 Aralık 1990’dan önce olan , yakıtını seperatörden geçirerek temizledikten sonra kullanabilen gemiler günlük sludge artırımı yaklaşık 0,01 x GÜNLÜK YAKITSARFİYATI, yakıtı dizel gibi seperatörden geçirilemeden kullanılabilen yakıtlar olan gemilerin artırımı 0,005 x GÜNLÜK YAKIT SARFİYATI, kadar sludge artırımı yapmaları tavsiye edilir.

Haftalık Düzenli Kayıtlar

Bu kayıt IOPP sertifikası Form A veya B madde 3.1’de tanımlı tanklar için haftada birkez yapılacaktır.. Tanklardaki artırımlar yakıt sarfiyatı ve operasyonlarla ilgili olarak değişecektir.Kayıt örneği aşağıdadır.

Yağ Kayıt Defteri Örnek Doldurulması

Biriken Sludge’ın Liman veya Barge’a Verilmesi

Bir diğer kayıt da gemide biriken atıkların bir liman tesisine veya bu iş için anlaşılmış bir barç’a verilip tankların boşaltılması durumudur. Aşağıdaki örnekte Genoa limanında SuperClean isimli barç’a yapılan bir sludge transfer işlemi görülmektedir.

Yağ Kayıt Defteri Barç Transfer

Gemi İçerisindeki Tanklar Arasında Transfer

Yağ transferlerinde C Kodu adı altında bir diğer yöntem de geminin bünyesindeki tanklardan birbirlerine transfer işlemleridir. Örneğin aşağıdaki örnekte Oil Drain Tank içerisinde birikmiş olan atık yağları sludge tanka transfer işlemini yağ kayıt defterine nasıl işlendiğine bakalım

Gemi Tankından Transfer için Yağ Kayıt Defteri Örneki

Incineratör ile Yakma İşlemi

C bölümünde ekleyebileceğimiz son kayıt da, gemide biriken yağ atıklarının incineratör ile yakılması. Örneğin 200 litrelik bir sludge atığımızı, içerisinde 300lt atık yağ bulunan incineratör sludge tanka gönderek, burada biriken atıkları saat 09:00-17:00 arası yakma işlemini görelim

Incineratörde Yakılan Yakıtın Yağ Kayıt Defterine İşlenmesi

D Kodu ile İlgili Yağ Kayıt Defteri Örnekleri

Sintine Seperatörü ile Dışarı Basma

Sintine tankından 2 m3 sintine suyunu 15 ppm ekipmanı vasıtasıyla denize basarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta IOPP sertifikasında yazılı olan sintine seperatörü kapasitesini aşmamak ve başlangıç ve bitiş saatleri ile mevkileri düzgün kayıt etmektir. Aşağıdaki örnek için operasyondan önce sintine tankında 4 m3 sintine suyu olsun; yapılacak olan kayıt,

Sintine Operasyonu Yağ Kayıt Defteri Kayıtları

Sintine Kuyuları Arasında Transfer

İçerisinde 2m3 sintine suyu olan sintine tanklarına, kuyulardan gelecek olan 1m3’lük sintine transferinin oil record book kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır

Sintine Kuyuları Arası Transferlerin Yağ Kayıt Defterine Kaydı

Biriken Sintine Sularının Liman veya Barge’a Verilmesi

Bu sefer de sintine toplama tanklarında birikmiş olan 3m3’lük sintinemizin 2,5m3’ünü, Genoa Limanında bizi bekleyen CleanBarge isimli barge’a bastığımızı düşünelim. Bu işlem için de yağ kayıt defterine aşağıdaki gibi kayıt tutmamız gerekecektir.

Barge'a Basılan Sintinenin yağ kayıt defterine işlenmesi

H Kodu ile İlgili Yağ Kayıt Defteri Örnekleri

Yakıt için yapılan işlemler deftere bu alana kayıt edilir. Aşağıdaki detaylı örneklerle inceleyelim

Barge veya Limandan Yakıt İkmali

Bu sefer Las Palmas Limanından SuperBunker isimli barge ile 300MT IFO180cSt yakıtı gemideki 2 tankımıza alma işlemimize ait kayıta aşağıdan bakalım

Bunker Alımı Sonrası Yağ Kayıt Defteri İşleme

Barge veya Limandan Yağlama Yağı İkmali

Bu sefer de yakıt ikmaline benzer şekilde, bunker barge ile gemi yağ tanklarına alınan yağ ikmalinin yağ kayıt defterine işlenmesi örneğine bakalım

Yağ İkmallerinin Yağ Kayıt Defterine İşlenmesi

Elbette yağ kayıt defteri için yapılan işlemler sadece bu 3 kod için değildir. Burada sizlere gemi makine dairesinde en çok kullanılan harf kodlarını örneklerle anlatmak istedim. Sizler de merak ettiğiniz işlemleri veya elinizde olup diğer okuyucularımızın da faydalanabileceği işlemleri buradan paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz.

“Yağ Kayıt Defteri Doldurulması” üzerine 2 yorum

 1. Yemek yağı, yağlama yağı vb. atımının yağ kayıt defterine işlenmemesi, ilk incelenen konulardan birisidir.2015 DEN SONRAKI YENI KURALDA YEMEK YAGLARI SLUDGE TANKINA DOKULUP INCINERATORDE YAKILAMAMAKTADIR SITENIZE AYRICA PANAMA OIL RECORD BOOK TA BULUNAN PART III B 2 BOLUMUNUN ORNEKLENDIRMESI AYRICA INCINERATOR YAKILDI GOSTERILMIS ISE PART II E BOLUMLERININ DOLDURULMASI GEREKLIDIR BUNLARI ORNEKLENDIRIRSENIZ DENIZCI ARKADASLARIMIZ ICIN IYI OLACAKTIR

  Yanıtla

Yorum yapın