BNWAS Sistemi

BNWAS Sistemi , günümüz teknolojisi ile mevcut gemilerin ortak çalışma ve gözlem sistemi olarak özetlenebilir. Sistemin özellikle deniz trafiğinde hareketli denilebilecek yerlerde seyir personelini takip etmesi bakımından hayati önemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

BNWAS Sistemi Nedir?

İngilizce karşılığının (Bridge Navigational Watch & Alarm System) baş harflerinden oluşan sistemin dilimizdeki kelime karşılığı tam olarak Köprüüstü Seyir Takip ve Alarm Sistemi olarak tercüme edilebilir.

BNWAS Sistemi Kullanım Amacı Nedir?

Sistemin amacı aslında tamamen denizde vardiya zabiti hatasından veya aksaklığından kaynaklanabilecek olan kazaların önüne geçmektir.

Bir diğer deyişle vardiya zabitinin, deniz kazalarına sebep olabilecek olan dikkatsizlikleri, işe dalma, köprü üstünde yetersiz ve aktif olmayan gözcülük faaliyetleri oluşması durumlarına  karşı veya vardiya zabitinin başına gelebilecek olan bir sağlık veya benzeri durumda vardiya kabiliyetini yitirdiği durumlarda bu anormal durumun diğer nöbetçi vardiya zabitlerine duyurulması veya gemi genel sistemine haber verilmesini sağlamaktır.

BNWAS Sistemi Alarmları ve Göstergeleri

  • Sistem devreye alındığında 3-12 dakikalık uyku evresi devreye girer. Bu evrede herhangi bir alarm veya ikaz ışığı yanmaz. Uyku evresi BNWAS ilk devreye alındığında başlar. Algılayıcı sensörler köprüüstünde aktivite görmediği zaman aralığı boyunca aktif olur.
  • Örneğin devreye alındı ve vardiya zabiti arka tarafa harita masasına geçti. Eğer daha önce ayarlanmış olan süre boyunca (3-12 dakika) BNWAS sensörleri tarafından algılanmazsa devreye girer.
  • Yukarıda da bahsedildiği gibi uyku evresini tamamlayan sistem belirli süre geçtikten sonra ilk olarak ikaz ışıkları ile köprüüstüne uyarı vererek ilgili vardiya zabitinin dikkatini çekerek alarmı resetlemesini bekler.
  • Alarm vardiya zabiti tarafından 15sn içerisinde dikkat çekmez ise bu sefer ikaz ışıkları yerine sesli uyarı sistemi devreye girerek ilgili personeli uyarır.
  • Eğer bu sesli uyarıya da cevap alınmaz ise Back-Up da bulunan vardiya zabiti veya yetkili kişilerin kamara uyarı sistemlerine  sesli uyarı yolu ile ulaşılır.
  • Yedekteki kişiler de 90sn içerisinde bu sesli uyarılara cevap vermezler ise tüm gemide genel alarm yolu ile ikaz ulaşır ve tüm gemi mürettebatının bilgilendirilmesi sağlanır.
BNWAS Alarm Paneli Örneği

BNWAS Sistemi Gemiler İçin Zorunlu mu?

Her yeni teknolojinin duyurulmasından sonra ne yazık ki, sistemin işleyişine değil de zorunlu olup olmadığını araştırıyoruz.

Artık bir çok kuruluş için sistem zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Son yıllarda artan kurallarla beraber gemilerde iş yoğunluğu da aynı paralellikte artmıştır. Bununla beraber zabit sayısının aynı olması ve işlerin çoğalması, bazı konularda görevlilerin dikkatsizliklerine sebep olmaktadır. 

Burada personel için erken uyarı sistemi olarak tıpkı makine dairesindeki deadman alarm sistemi gibi çalışmaktadır.

Yorum yapın