Koster Gemileri

Koster gemileri tabirini denizcilik sektörü içerisindeki çoğu kişi mutlaka duymuştur. Genellikle küçük gibi algılanan fakat aslında yaptığı iş gereği alanında çok büyük olan dev gemilere neredeyse eşit olan bir önemi bulunmaktadır. Bu yazımızda da sizlere koster gemi nedir ve bilinen bazı koster gemi firmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istedim.

Koster Gemileri Nedir?

Bir ülke karasularında kıyı boyunca sefer yapan yük taşıyan gemilere koster gemileri adı verilmektedir. İsmi de aslında “coaster” kelimesinden okunduğu gibi dilimize geçmiştir.

Genellikle düşük tonajlı gemilerden oluşmaktadır. En çok bilinen koster tipi gemiler genellikle kum kosterleridir. Belirli yerlerden, deniz tabanındaki kumları alırlar. Veya küçük bir sahil kasabasından ağaç tomruklarını bir diğer limana transfer etmekte kullanılmaktadırlar.

Koster Gemisi Nedir?

Koster Gemilerinin Önemi

Birçoğumuzun da bildiği üzere koster gemileri aslında düşük tonajlı, çok da özellikleri olmayan gemi tiplerinden birisidir. Buna rağmen diğer uluslararası sefer yapan gemilerin olduğu kadar bunların da önemi büyüktür.

Bilindiği üzere her ülkenin kendisine has coğrafi bir yapısı bulunmaktadır. Bu da standart şekilde imal edilmiş büyük ticari gemilerin hareket ve manevra kabiliyetlerinin sınırlanmasına neden olmaktadır. Büyük gemilerin buralara girmeye çalışması, muhtemel büyük gemi kazalarına ve dolayısı ile çevre sorunlarına neden olabilecek nitelikte olabilmektedir.

Koster Gemileri Neden Önemlidir?

Bir diğer önemli konu ise, ticaret yapılan bir malın işleneceği noktaya en kısa yoldan ulaştırılması gerçeğidir. Sırf işleme merkezi uygun limanda değil diye farklı bölgelere yapılması planlanan işleme merkezleri de son ürün maliyetlerini ciddi oranda artırabilmektedirler.

İşte bu veya buna benzer sorunların en kolay ve ekonomik çözümü olarak, düşük drafta sahip küçük yük taşıyan gemiler yani kosterler düşünülerek kullanılmaktadır.

Bir kaza olması durumunda ki bu her zaman olması muhtemel bir durumdur, bu durumda da diğer gemilere nazaran hem tonajının düşük olması, hem de su çekimi (draft) düşük olması nedeni ile kurtarılması kolay ve daha az masraflı olacaktır.

Koster Gemilerinin Sefer Bölgeleri

Aslında yazımızın ilk paragrafında bu konuya da bir giriş yapmış olduk. Kıyısal sefer yapan gemiler olarak tanımlandırmıştık koster gemilerini. Fakat atlanılmaması gereken bir durum daha var. Her ne kadar tanım gereği kıyısal seyir işi aynı ülke içerisinde gerçekleşiyor gibi görünse bile, aslında bu durum aynı kıta ve aynı kıyı şeridini paylaşan farklı ülkelerinde gerçekleşen seferleri de kapsayabilir.

Bunun en güzel örneği aslında Avrupa kıtasıdır. Çok fazla ülkenin birbirine yakın kıyısal bağlantısı bulunmaktadır ve farklı ülkelere kosterler ile ticaretler gerçekleştirilir. Kısacası bir koster gemisi farklı ülkelere seyahat edemez veya kabotajdan çıkamaz diye bir düşüncede bulunmak da yanlış olacaktır.

Avrupa’daki deniz ticareti için getirilmiş çok da güzel bir terim bulunuyor aslında. Kısa Deniz Taşımacılığı. Her ne kadar bu kavram Avrupa kıtasındaki kıyı ticareti ve deniz taşımacılığı amacı ile ortaya çıkmış bulunsa da, üstlendiği vazife gereği tüm dünyanın kullanabildiği ve aktif olarak kullandığı bir kavram haline gelmeyi başarmıştır.

Koster Gemilerini Kullanan Ülkeler

Kısa deniz ticareti münasebeti ile koster gemileri kullanan başlıca ülkeler ABD, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da kısa deniz ticaretinin merkez üssü Hollanda’da bulunan Rotterdam Limanı’dır. İkinci en büyük merkez ise Belçika’daki Anvers Limanı’dır. Ciddi şekilde girintili çıkıntılı kıyı şeridi ve çok sayıda iç su yolu, bu ülkelerin kıyı ticaretini genişletmesine ve büyük bir koster gemisi filosu inşa etmesine izin verdi.

Avrupa’da bulunan bir çok iç su kanalı ve girintili çıkıntılı limanlar, koster taşımacılığının bu ülkelerde gelişmesine olanak tanımıştır. Tabi burada ilgili ülke hükümetlerinin koster gemileri için sağladıkları devlet teşviklerini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Devletin armatörlere sağlamış olduğu bu teşvikler sayesinde ayrıca Avrupa’da gemi inşaa sanayisinde de gözle görülür bir gelişme oluşmuştur.

Dünya üzerinde koster gemilerini aktif bir şekilde kullanan bir diğer ülke ise Filipinlerdir. Burada hem ticaret mallarının taşınması sağlanırken, aynı zamanda yolcu taşımacılığında da kosterlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. .

Koster gemilerini çok eski zamanlardan itibaren kullanan ülkelerden birisi de şüphesiz ABD’dir. 18.yy’da köle ticareti ve ülkenin zorlu iç kıyı şehirlerine ulaşma konusunda en iyi çözüm olan koster gemileri, halen daha ülkenin deniz ticareti için kilit bir rol oynamaktadır. Koster taşımacılığı ile ilgili yasal düzenlemeleri de yine 18. yy’a kadar dayanmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz ülkelerden Kanada’da çevresini kaplayan çok sayıda doğal göl nedeniyle gelişen bir kıyı ticaret sektörüne sahiptir. Büyük göller, sektörü genişletmeye yönelik hükümet destekli girişimler nedeniyle büyük ölçekli gemi ticaretine tanık oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, çok sayıda anlaşmaya ve yasal düzenlemeye tabi olarak ülkeler arası kıyı ticaretine izin veren anlaşmalara sahiptir. Ülkeler arasındaki kosterler ile sağlanan kıyı ticaretinden yine bahsetmiştim.

Hindistan’da da 7.500 kilometreden fazla büyük bir kıyı şeridi bulunmaktadır. Bu, kıyı ticareti için mükemmel bir kaynak sağlar. Nüfusun da yoğun olması, deniz yolu ile yolcu taşımacılığı konusunda ülkeyi önemli bir noktaya taşımış bulunuyor. Aynı zamanda, ulustaki birkaç düğüm noktasını birbirine bağlayan çok sayıda iç su yolu vardır. Bununla birlikte, kıyı ticareti endüstrisi henüz tam olarak gelişmemiştir.

Hindistan Yolcu Teknesi

Koster Gemi Firmaları

Koster gemileri, sayısal anlamda ülkemizde en çok sayısı bulunan gemi tiplerindendir. Dolayısı ile gemide çalışmak istiyorum diyenlerin koster gemilerinde çalışmak istemeleri durumunda şansları diğer gemilere nazaran daha fazla olacaktır.

Bundan dolayı koster gemi firmaları listesine sahip olmak gerekmektedir. Taktir edersiniz ki, burada tüm firmaları anlık olarak paylaşabilmem mümkün değil ama sizlere koster gemi şirketleri ile ilgili burada bulunan bağlantıyı verebilirim. Buradaki firmalar ile iletişime geçerek, gemide çalışmak için iş imkanı olup olmadığını öğrenebilir, uygun bir pozisyon varsa da gemi iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

Yukarıda paylaştığım bağlantıda bulunan tüm firmalar koster firması değildir ama büyük çoğunluğunun koster gemileri olduğunu sizler de görebilirsiniz. Eğer gemide çalışmak istiyorsanız, listedeki tüm firmalar ile görüşmenizde yarar var.

Koster Gemileri Maaşları

Gemide çalışmanın en önemli nedenlerinden birisi de şüphesiz gemici maaşları olmaktadır. Koster gemileri de hem büyüklük, hem sefer bölgeleri itibarı ile uluslararası sefer yapan gemilere göre kısıtlı imkanlara sahip olduğundan dolayı, kosterde çalışan gemici maaşları da doğal olarak diğer gemi adamı maaşları gibi olmayacaktır.

Bildiğimiz ve duyduğumuz genel bilgiler neticesinde koster gemilerinde maaşlar $500-$1200 aralığında değişmektedir.

Yorum yapın