Sea Chest Nedir?

Sea Chest yani deniz sandıkları, gemilerde çeşitli soğutma suyu sistemlerinin, soğuk su ihtiyacını karşılamak ile görevli, özel bir yapıdır. Gemide bulunan makinelerin, denizin tuzlu suyu ile direk buluşmasını istemediğimiz zamanlarda, soğutmak istediğimiz tatlı suyun soğutulması için kullanılan bir çeşit soğuk su bölmesidir.

Sea Chest Deniz Sandığı Nedir?

Bildiğiniz gibi gemilerde kullanılan makinelerin bir çoğu çalıştıklarından dolayı sıcaklık üretmektedirler. Örneğin ana makineler ve klimalar. Bunlardan üretilen sıcak suların, kısa sürede tekrar soğutulup, sistemi belirli bir sıcaklıkta tutmaları gerekmektedir. Aksi taktirde cihazlar, yüksek sıcaklık seviye alarmları vererek belirli bir limitin üzerinde de devreden çıkarlar.

Gemi makineleri için soğuk suya ulaşmak son derece kolaydır. Gemiler denizlerde ve okyanuslarda hareket etmektedirler ve içinde oldukları su sıcaklığı da cihazların soğutulması için yeterli derecede düşüktür. Fakat deniz suyunun tuzlu olmasından dolayı, deniz suyunun direk olarak makinelere verilmesi, kışırlaşma ve ilerleyen zamanlarda ısı transferinin engellenmesine neden olmaktadır.

Bu durumun önüne geçmek isteyen üreticiler, makinelerinin ettaflarında, soğutma suyu olarak kapalı bir tatlı su çevriminin olmasını tercih etmişlerdir. Eğer ısınan bu tatlı su, farklı bir yerde soğutulup tekrar makineye ulaşabilirse, bu şekilde hem soğutma görevi yapılmış olacak, hem de makinelerin içerisinde tuzlu değil, tatlı su dolaşmış olacaktır.

Deniz Sandığı Dİagramı


Sea Chest İçinde Ne Var?

Sea Chest yani deniz sandığı içerisinde bir adet büyük filtre bulunmaktadır. Bu filtre, deniz tarafından gemi devrelerini veya pompalarını tıkama ihtimali olan pislik ve kirlilik etkenlerinin tıkanma olasılığına karşı korur. Mesela denizdeki bir poşet, deniz sandığı içerisine girebilir fakat, filtreden dolayı devrelerin içerisine kadar ilerleyemez.

Bu tarz bir filtre eklemenin ve derin olmayan, kirli sularda seyir yapmanın neticesi olarak da filtre kirlenebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla sea chest filtresini temizlemek gerekmektedir.

Sea Chest Deniz Sandığı Filtresi Temizliği

Aşağıda Filipinli denizcilerin bir sea chest temizliği videosunu bulabilirsiniz. Filtre temizliği yapılmadan önce yapılması gerekenleri sakin olarak düşünüp kontrol etmeniz, gemi emniyeti açısından önem arz etmektedir.

Örneğin bir kinistin filtresini temizlemeden önce, hemen yedek kinistin filtresinin giriş çıkış valflerini açıp havasının atılıp devreye alınması gerekmektedir. Siz önce yedek olan filtreyi devreye almadan mevcut kinistin filtresini temizlemek üzere valfleri kapatacak olursanız, sea chestten beslenmekte olan başta deniz suyu pompalarınız ve ilgili tüm sistemler devreden çıkacak, makineleriniz devreden çıkacaktır.

Sea Chest Temizliği için tüm hazırlıklarınızı yapıp gerekli valfleri kapattığınıza emin olduktan sonra, öncelikle sea chest cover yani üst kapaklarını kontrollü şekilde gevşetip su gelip gelmediğine bakmanız gerekmektedir. Çünkü kinistin borda alıcı valflerinizde bir kaçak var ise, geminize sizin kontrolünüz dışında çok basınçlı deniz suyu gelecektir ve maalesef bunu engellemek çok da kolay değildir. Geminin batma tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu olabilir.

Üst kapak açıldıktan sonra aslında işin zorlu kısmını bitirmiş oluyorsunuz. Filtreyi yukarı alıp temizleyeceksiniz. İsterseniz sea chest temizlik videosuna bakarak, videoda neler yapılmış ve kirli bir kinistin filtresinden neler çıkabilir kontrol edelim.

Sea Chest Deniz Sandığı Kirliliğini Nasıl Anlarsınız?

İşte işin ustalık gerektiren kısmı da burasıdır. Öncelikle sizin kinistinleri kullanma amacına çok iyi hakim olmanız gerekmektedir. Biz ana amaç olarak soğutma amaçlı olarak deniz sandıklarını yani sea chestleri kullanıyoruz. Dolayısı ile bizim ana soğutucularımızda, ısı değiştiricilerimizde, heat exchangerlarımızda ve merkez kulerlerimizde sıcaklıklar yükselmeye başladığında kinistin filtresi kirliliğinden şüphelenmemiz gerekmektedir.

Dikkat ederseniz kesin bundandır demedim. Çünkü asıl sebep bu olmayabilir. Bir kuzey denizi deniz suyu sıcaklığı ile, afrika bölgesindeki deniz suyu sıcaklığı aynı olmayacaktır. Suyu sıcak bölgelerde, doğal olarak kinistinlerin soğutma kapasitelerinde düşmeler meydana gelebilir. Bu nedenle filtrelerin kirlenmiş olup olmadıklarının kontrolü için bir diğer faktör olan basınç devreye girer.

Deniz suyu pompalarının emiş hattı basınçlarına bakılır. Tıkanıklık başlamış olan bir kinistinden, pompalara yeterli oranlarda soğutma suyu gelemeyeceğinden dolayı, pompa emiş hattı basınçlarında da gözle görülür düşmeler meydana gelebilir.

Kısacası siz hem sıcaklık, hem de basınç kontrollerinizle kinistin filtrelerinizin kirlenip kirlenmediği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum yapın