Sözleşmeli Kaptan İlanı

Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi, 13 Haziran 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile üniversite bünyesinde sözleşmeli kaptan ilanı yayınladı. Bunun yanında bir de sağlık personeli ilanı yayınlanmış durumda. İsterseniz ilan detaylarını inceleyelim.

Sözleşmeli Kaptan İlanı 2019

Üniversiteden verilen bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinde istihdam edilmek üzere 1 adet sözleşmeli kaptan ilanı açılmış durumdadır.

Başvuruların 13 Haziran 2019 ve 27 Haziran 2019 tarihinde, gerekli olan evrakların üniversite personel daire başkanlığına elden teslimi ile yapılacağı bildirilmiştir.

Gemi Adamı olarak istihdam edilecek personelin 657 sayılı personel kanununun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak değerlendirileceği de bildirilmektedir.

Sözleşmeli Kaptan İlanı Detayları

İsterseniz üniversite tarafından yapılan personel alım ilanına tam metin olarak buradan bakalım

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin eğitim–öğretim ve araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, 1 (bir) adet Gemi Adamı (Kaptan) pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen pozisyon için başvuru ve belge şartını sağlayan aday sayısının birden fazla olması halinde, kazanan aday noter huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Sözleşmeli Kaptan İlanı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • En az Lise ve dengi okul mezun olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,

Sözleşmeli Kaptan İlanı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu
 • Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
 • Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • Adli sicil kaydı (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir), Sayfa 2 / 2
 • Başvurulan pozisyon için aşağıda belirtilen belgeler (Belge asılları mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.)

Sözleşmeli Kaptan İlanı İçin Sahip Olunması Gerekenler

İlana başvururken de sadece kaptan olmak yeterli olmuyor. Ayrıca sahip olunması gereken bazı yeterlilikler de mevcut. İlana hatalı başvuru yapmadan önce isterseniz bunları da kontrol edelim

A. Sahip Olunması Gereken Belgeler

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Kaptan Yeterliliğinde “Gemi Adamı Sertifikası”,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, Genel Telsiz Operatör Yeterliliği Belgesi (GOC, GMDSS General Radio Oparator)
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri;
 • a) Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi,
 • b) Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi/ECDIS,
 • c) Köprü Üstü Kaynak Yönetimi/BRM Belgesi,
 • ç) Radar Gözlem ve Pilotlama Eğitimi Belgesi,
 • d) Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi,
 • e) Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi,
 • f) Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi,
 • g) Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi,
 • ğ) İlk Yardım Eğitimi Belgesi,
 • h) Otomatik Radar Pilotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi Belgesi,
 • ı) İleri Yangınla Mücadele Belgesi,
 • i) Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi,
 • Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

B. Tecrübe (Belgelendirilmek Şartı İle)

 • En az on iki (12) ayı uluslararası sefer yapan gemilerde olmak üzere toplam en az yirmi dört (24) ay deniz tecrübesine sahip olmak.
 • Römorkör, Ro-Ro, Katamaran, feribot ve deniz otobüsü gemilerinde gemi kaptanlığı yapmış olmak.
 • -Türk bayraklı gemilerde çalışmış olanlar; Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile,
 • -Yabancı bayraklı gemilerde çalışmış olanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat/hizmet belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden alacakları bu hizmetleri kanıtlayan yurt dışı giriş-çıkış bilgilerini gösteren belge ile belgelendireceklerdir.

Sözleşmeli Kaptan İlanı 2019 Aslı

Aşağıda, üniversite tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanının gemi adamları için olan kısmı ile ilgili orijinal metine ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Kaptan Alım İlanı 2019
Sözleşmeli Kaptan İlanı

Yorum yapın