GMDSS Jurnali Nasıl Doldurulur?

Gemide özellikle acil durumlarda denizde yaşanan tehlikeli olayı karasal sistemlere aktarıp yardım gelmesini sağlayan GMDSS Sistemi kayıtlarının düzenli olarak yazıldığı yere GMDSS Jurnali adı verilmektedir. Yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta, haklı olduğunuzu ispatlayabilmeniz için ve haksız bile olsanız, kazanın kök nedeninin araştırılabilip düzeltici faaliyetlerde bulunulması için telsiz jurnali nasıl doldurulur konusunda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu yazıdaki ana amaç, mahkemelerde birinci dereceden delil yerine geçen bu kayıtların en doğru şekilde doldurulduğundan emin olmaktır.

GMDSS Jurnali Nedir?

Yazımızın girişinde de bahsettiğimiz gibi acil durumlara karşı gemide yaşanan tehlikeli durumları karasal iletişim araçlarına aktarıp, denizdekilere yardımcı olmaya yarayan bu sistemin uluslararası çalışırlık düzeyi olması gerekmektedir. Bu sistemin de düzenli olarak çalıştığının tespiti,geminin bilgileri, görevlilerin atanması ve ilgili yetkililerin kayıtlı oldukları bilgileri içeren bir kayıt defteri bulunur. Buna Telsiz Jurnaliadı da verilir.

GMDSS Jurnali Nedir? Nasıl doldurulu?

GMDSS Jurnali Doldurulması

Bu kayıt defterinin ne anlama geldiğini öğrendikten sonra, doğu şekilde doldurulması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Aşağıdaki açıklama ve bilgilendirmeleri dikkatli şekilde takip ederek siz de bunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Standart bir GMDSS Jurnali Bölüm A, Bölüm B ve Bölüm C olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

GMDSS Jurnali Doldurulması Bölüm A-Geminin Bilgileri

Geminin tüm ayırt edici bilgileri yazılmalıdır ve geminin telsiz ruhsat bilgileri de bu bölümde işlenmelidir.

Telsiz ile ilgili teknik destek dışarıdan temin edilecek ise, bakım onarımı yapacak olan şirkete ait bilgiler de dahil olmak üzere, telsiz cihazının düzenli ve sürekli olarak işlevselliğini sağlayacak yöntemler bu alana yazılır.

GMDSS Jurnali Doldurulması Bölüm B-Yetkili Personel Bilgileri

Bu bölümde GMDSS ile ilgili yetkili personelin (REO1, REO2 ve GOC Ehliyetli Personel) bilgileri yazılır. Acil bir durumda, bu bölümde görevlendirilen yetkili kişilerin direk kaptan tarafından görevlendirildikleri ve haberleşmeden 1. derecede sorumlu oldukları açıkça belirtilmelidir.

GMDSS Jurnali Doldurulması Bölüm C-Kayıtların Doldurulması

Jurnalin doldurulması konusunda en önemli olan ve Günlük GMDSS Jurnali Doldurma konusunda en çok kullanılacak olan bölümdür.
Bu bölümdeki ana unsur, telsiz cihazının günlük olarak çalıştırılması ve test sonuçlarının kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. Buraya yazılanlar 2 kopya olarak hazırlanmalı ve genel olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir;

  • Tarih zaman ve gemilerin ayrıntılaarını da içeren tehlike, emniyet trafiği ile ilgili haberleşmenin özeti,
  • Cihazda bir bozulma veya arıza olması durumunda telsiz servisi ile önemli olay kaydı,
  • Günde en az bir defa geminin mevkisi. Geminin mevkisi, eğer uygunsa enlem ve boylama alternatif olarak coğrafik bir noktaya nisbi olarakta verilebilir.
  • Cihazlarda yapılan testlerin ve kontrollerin ayrıntıları

GMDSS Jurnali Doldurulması Konusunda Dikkat Edilecekler

Cihazın sorunsuz çalışıp çalışmadığına ait kontroller günlük, haftalık ve aylık testler ve cihazların ve yedek güç ünitesinin kontrolleri prosedürlerde belirtildiği gibi yapılmalı ve jurnale kaydedilmelidir. Cihazın çalışma kondüsyonu basit bir özeti test sırasında bağlantı kurulan istasyonun adıyla birlikte yazılmalıdır. Herhangi bir telsiz cihazının tam olarak çalışmadığı veya çalışmasında aksaklıklar görülürse, en kısa sürede yetkili tarafından kaptan haberdar edilir, eksikliğin ayrıntıları jurnale kaydedilir. Tabi gerekli onarım için yetkili firmalarla da iletişime geçilir.

Hava raporlarının ve seyir uyarılarının yazılı kopyalarının saklanmasına gerek yoktur fakat alındıları jurnale not edilmelidir. Zaten Navtex cihazı bu bilgileri çıktı olarak vermektedir.

Noutex, EGC, NBDP veya uydu telex yoluyla farklı iletişim kanallarından alınan tehlike ve aktarılmış tehlike haberleşmeleri, jurnale geldiği zaman önceliğine göre kaydedilmelidir.

Burada en dikkat edilmesi gereken husus, GMDSS Cihazlarının testlerini, kontrollerini ve kayıtlarını düzgün şekilde yapacak yeterli personelin atanmasıdır. Bundan da kaptan sorumlu olacaktır.

Yorum yapın